Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64041
Title: Вплив захисних механізмів психіки на міжособистісну комунікацію
Authors: Беляк, Яна Анатоліївна
Keywords: дипломна робота
захисні механізми психіки
міжособистісна комунікація
ефективність міжособистісної комунікації
особистісні характеристики
стилі управління конфліктом
типи міжособистісних відносин
Issue Date: Jun-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Беляк Я.А. Вплив захисних механізмів психіки на міжособистісну комунікацію. – Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра спеціальності «Психологія». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2024. – 43 с.
Abstract: У кваліфікаційній роботі розкрито теоретичні засади захисних механізмів психіки, зокрема: їх вплив на особистість, класифікацію та описи основних видів захисних механізмів, вплив захисних механізмів на пізнавальні процеси, емоції та поведінку людини, особливості проявів захисних механізмів у міжособистісній комунікації, вплив різних типів захисних механізмів на ефективність комунікації. Описано методики дослідження захисних механізмів психіки, результати емпіричного дослідження впливу захисних механізмів на міжособистісну комунікацію, вплив різних типів захисних механізмів на комунікацію, індивідуальні особливості проявів захисних механізмів у комунікації, практичні рекомендації щодо покращення міжособистісних комунікацій з урахуванням особливостей захисних механізмів.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 «Психологія», освітньо-професійна програма «Практична психологія». Керівник проекту: кандидат психол. наук, доцент Грузинська Ірина Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64041
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЛСК_Беляк ЯА_ПП_053_2024.pdfДипломна робота1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.