Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63874
Название: Особливості та значення почеркознавчої експертизи
Другие названия: Features and significance of handwriting examination
Авторы: Білявська, В.Є.
Bilyavska, V.E.
Ключевые слова: криміналістика
методи відбору зразків
кримінальний кодекс
criminology
sampling methods
сriminal сode
Дата публикации: 17-мая-2024
Издательство: Національний авіаційний університет
Библиографическое описание: Білявська В.Є. Особливості та значення почеркознавчої експертизи // VІІ Міжнародний молодіжний науковий юридичний форум: [Матеріали форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 16-17 травня 2024 р.] – с.253-255.
Краткий осмотр (реферат): В умовах сьогодення почеркознавча експертиза стала невід’ємною складовою сфери криміналістики, яка сприяє розкритті кримінальних правопорушень. Методи почеркознавчої експертизи дозволяють встановити особу, що стоїть за рукописним текстом, та розкрити обставини, за яких він був створений. У своїй роботі експерти використовують різноманітні методи відбору зразків почерку та проведення експертизи, що дозволяють вирішувати ідентифікаційні та неідентифікаційні завдання. Зокрема, вони встановлюють стать, вік та психофізіологічний стан виконавця тексту.
In today's conditions, handwriting examination has become an integral part of the field of criminology, which contributes to the detection of criminal offenses. The methods of handwriting examination make it possible to establish the person behind the handwritten text and reveal the circumstances under which it was created. In their work, experts use various methods of handwriting sample selection and examination, which allow solving identification and non-identification tasks. In particular, they establish the gender, age and psychophysiological state of the performer of the text.
Описание: 1. Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Чаплинський К.О., Лускатов О.В., Пиріг І.В., Плетенець В.М., Чаплинська Ю.А. 2-е вид, перероб. і доп. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. 480 с. 2. Наказ Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень від 08.10.1998 № 53/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text (дата звернення: 07.04.2024 р.).
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63874
ISBN: 978-966-8126-89-5
Располагается в коллекциях:Матеріали конференцій кафедри кримінального права і процесу

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
VІІ_Молодіжний_науковий_юридичний_форум=Верстка-252-255.pdfтези402.32 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.