Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63169
Title: Сучасні аспекти формування та використання прибутку промислових підприємств
Other Titles: Modern aspects of the formation and use of profits of industrial enterprises
Authors: Дученко, Є.Р.
Duchenko, Ye.
Keywords: прибуток
промислове підприємство
фінансовий потенціал
рівень прибутковості
profit
industrial enterprise
financial potential
profitability level
Issue Date: Apr-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Дученко Є.Р. Сучасні аспекти формування та використання прибутку промислових підприємств // Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні підходи до креативного управління економічними процесами». 13-14 квітня 2023 р. - К.: НАУ, 2023. - с. 71-73
Abstract: Сучасні виклики та потрясіння є причиною змін у підходах до формування та використання прибутків суб’єктів господарювання, особливо у галузі промисловості, яка залишається рушійною силою підтримання стабільності економіки країни в мовах війни. На мікрорівні, основною метою діяльності будьякого підприємства є отримання прибутку.
Modern challenges and upheavals are the cause of changes in approaches to formation and use of profits of business entities, especially in the industry industry, which remains the driving force for maintaining stability economy of the country in the languages ​​of war. At the micro level, the main goal of any enterprise is to make a profit.
Description: 1.Вовк О. М., Ковальчук А. М., Комісаренко Я. І., Джулай А. В. Прибуток та рентабельність як детермінанти розвитку підприємства. Modern Economics. 2020. № 21(2020). С. 37-44. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V21(2020)-06. 2. Ареф’єва О.В., Андрієнко М.М., Кравченко О.Р. Управління фінансовим потенціалом підприємства. Економіка і суспільство. 2018. Випуск 18. С. 252–256. 3. Лойко, В. В., Несенюк, Є. С. Шляхи збільшення обсягу прибутку та підвищення дієвості управління прибутком промислового підприємства в сучасних умовах господарювання. International scientific journal, 2015. (7), 68-71.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63169
Appears in Collections:Збірники матеріалів конференцій кафедри економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дученко Є. Р.pdfТези5.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.