Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63169
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДученко, Є.Р.-
dc.contributor.authorDuchenko, Ye.-
dc.date.accessioned2024-04-19T06:46:20Z-
dc.date.available2024-04-19T06:46:20Z-
dc.date.issued2023-04-
dc.identifier.citationДученко Є.Р. Сучасні аспекти формування та використання прибутку промислових підприємств // Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні підходи до креативного управління економічними процесами». 13-14 квітня 2023 р. - К.: НАУ, 2023. - с. 71-73uk_UA
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63169-
dc.description1.Вовк О. М., Ковальчук А. М., Комісаренко Я. І., Джулай А. В. Прибуток та рентабельність як детермінанти розвитку підприємства. Modern Economics. 2020. № 21(2020). С. 37-44. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V21(2020)-06. 2. Ареф’єва О.В., Андрієнко М.М., Кравченко О.Р. Управління фінансовим потенціалом підприємства. Економіка і суспільство. 2018. Випуск 18. С. 252–256. 3. Лойко, В. В., Несенюк, Є. С. Шляхи збільшення обсягу прибутку та підвищення дієвості управління прибутком промислового підприємства в сучасних умовах господарювання. International scientific journal, 2015. (7), 68-71.uk_UA
dc.description.abstractСучасні виклики та потрясіння є причиною змін у підходах до формування та використання прибутків суб’єктів господарювання, особливо у галузі промисловості, яка залишається рушійною силою підтримання стабільності економіки країни в мовах війни. На мікрорівні, основною метою діяльності будьякого підприємства є отримання прибутку.uk_UA
dc.description.abstractModern challenges and upheavals are the cause of changes in approaches to formation and use of profits of business entities, especially in the industry industry, which remains the driving force for maintaining stability economy of the country in the languages ​​of war. At the micro level, the main goal of any enterprise is to make a profit.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectприбутокuk_UA
dc.subjectпромислове підприємствоuk_UA
dc.subjectфінансовий потенціалuk_UA
dc.subjectрівень прибутковостіuk_UA
dc.subjectprofituk_UA
dc.subjectindustrial enterpriseuk_UA
dc.subjectfinancial potentialuk_UA
dc.subjectprofitability leveluk_UA
dc.titleСучасні аспекти формування та використання прибутку промислових підприємствuk_UA
dc.title.alternativeModern aspects of the formation and use of profits of industrial enterprisesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Збірники матеріалів конференцій кафедри економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дученко Є. Р.pdfТези5.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.