Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63164
Title: Сучасні тенденції формоутворення будівель аеродромно-диспетчерських веж
Authors: Агєєва Галина Миколаївна
Agieieva Galyna
Keywords: аеропорт
забудова
висотні домінанти
особливості формоутворення
приаеродромні території
рекламно-комерційні функції
Issue Date: 28-Mar-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Агєєва Г. М. Сучасні тенденції формоутворення будівель аеродромно-диспетчерських веж // Архітектура та екологія. Аеропорти – екологічно орієнтована архітектура високих технологій: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 28-29 березня 2024 р. Київ: НАУ, 2024. С. 4-5.
Abstract: Наведено низку результатів дослідження практик будівництва висотних домінант забудови аеропортів та приаеродромних територій, сучасних тенденцій формоутворення відповідних об’єктів та надання їм додаткових функцій рекламно-комерційного спрямування. Обслуговування повітряного руху потребує наземного забезпечення, зокрема будівлями та спорудами спеціального призначення. Серед них – будівлі аеродромно-диспетчерських веж (АДВ), архітектурно-планувальні, конструктивні та технічні рішення яких повинні забезпечувати відповідні технологічні процеси. Особливості визначення розрахункових висот та місць розташування будівель АДВ сприяють тому, що вони виконують функції висотної домінанти не тільки забудови аеропортів, але й приаеродромних територій. Їм можуть бути надані додаткові функції, зокрема рекламно-комерційного спрямування. Це, у свою чергу, потребує врахування та задоволення комплексу вимог до проєктування, будівництва та експлуатації висотних об’єктів у зонах урбанізації.
Description: 1. Агєєва Г. М. Образи висотних домінант забудови як інструмент брендингу аеропортів та прилеглих територій. Теорія та практика дизайну. 2023. Вип. 29–30. С. 5–21. DOI: 10.32782/2415-8151.2023.29-30.1 2. Agieieva, G. (2023). Visitors’ Terraces as Components of the Urban Environment of Airports. In: Onyshchenko, V., Mammadova, G., Sivitska, S., Gasimov, A. (eds) Proceedings of the 4th International Conference on Building Innovations. ICBI 2022. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 299. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-031-17385-1_31 3. Чернишева М. Висотні домінанти забудови аеропортів: ефективні технології зведення. Ефективні технології в будівництві: матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф., м. Київ, 19 листопада 2020 р. Київ : КНУБА, 2020. С. 221–222. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49808 (дата звернення: 14.03.2024). 4. Волкова А. В., Агєєва Г. М. Культурно-історичні цінності та природа як основні джерела пошуку ідей для архітектури аеропортів. АВІА-2017: матеріали XIII міжнар. наук.-техн. конф., м. Київ, 19-21 квітня 2017 р. Київ : НАУ, 2017. С.24.1–24.4. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28207 (дата звернення: 14.03.2024).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63164
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4-5-Збірник АіЕ 2024-Агєєва.pdfтези_доповіді599.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.