Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63159
Title: Усталена практика проєктування та будівництва аеродромно-диспетчерських веж
Authors: Агєєва Галина Миколаївна
Agieieva Galyna
Keywords: аеропорт
забудова
аеродромно-диспетчерські вежі
типологія будівель
контрольно-диспетчерські пункти
проєктування
будівництво
інфраструктура авіаційного транспорту
Issue Date: 26-Mar-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Агєєва Г. М. Усталена практика проєктування та будівництва аеродромно-диспетчерських веж // Сталий розвиток інфраструктури авіаційного транспорту: проблеми утримання та відновлення: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 26-28 березня 2024 р. Київ: НАУ, 2024. С. 15-16.
Abstract: Наведено результати досліджень еволюції типології будівель контрольно-диспетчерських пунктів та аеродромно-диспетчерських веж, практики їх проектування та будівництва.
Description: 1. Агєєва Г. М. Відбудова та відновлення інфраструктури авіаційного транспорту та приаеродромних територій. Глобальні виклики сьогодення: наука, освіта та технології : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, м. Рига, Латвія, 14 вер. 2023 р. Рига : ЦПР «Педагогічний простір», 2023. С. 70–73. DOI: 10.5281/zenodo.8396821 2. Агеева Г. Н. Эволюция зданий командно-диспетчерских пунктов в аэропортах. Проблеми розвитку міського середовища. 2020. № 2(25). С. 12–34. DOI: 10.5281/zenodo.3893454 3. Агєєва Г. М. Динаміка змін архітектурних рішень аеродромно-диспетчерських веж та їх вплив на містобудівну ситуацію. Проблеми розвитку міського середовища. 2018. № 2(21). С. 3–18. DOI: 10.5281/zenodo.7833316 4. Агєєва Г. М. Образи висотних домінант забудови як інструмент брендингу аеропортів та прилеглих територій. Теорія та практика дизайну. 2023. Вип. 29–30. С. 5–21. DOI: 10.32782/2415-8151.2023.29-30.1
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63159
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Agieieva_ATC_2024-Ст-розв.pdfтези доповіді138.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.