Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62930
Title: Адаптивна система автоматичного управління наземним рухомим об'єктом
Authors: Жеребко, Владислав Віталійович
Keywords: кваліфікаційна робота
адаптивна система
програмне забезпечення
роботизована платформа
аналіз
аспект
тестування
валідація
проектування
Issue Date: 22-Jun-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Жеребко В.В. Адаптивна система автоматичного управління наземним рухомим об'єктом. Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня Бакалавр за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. - Національний авіаційний університет. - Київ, 2023. - 44 с.
Abstract: У сучасному світі, де технологічний прогрес є одним з ключових факторів розвитку, автоматизація та роботизація займають значне місце в індустрії, наукових дослідженнях і повсякденному житті. Зокрема, значний інтерес представляють системи автоматичного управління наземними рухомими об'єктами, включаючи колісні роботи та роботизовані платформи. Оскільки ці системи мають широкі можливості для застосування, їх вивчення і удосконалення є важливим завданням. Метою даної дипломної роботи є розробка адаптивної системи автоматичного управління для уявної роботизованої платформи, що може бути пристосована для вирішення різних завдань. В дослідженні визначено такі основні завдання: 1. Вивчення теоретичних аспектів наземних рухомих об'єктів та їх класифікація. 2. Аналіз практичних прикладів роботизованих платформ і їх програмного забезпечення. 3. Розробка адаптивної системи автоматичного управління для уявної роботизованої платформи. Об'єктом дослідження є наземні рухомі об'єкти, а предметом - системи автоматичного управління для цих об'єктів. Методи дослідження включають аналіз сучасних тенденцій і технологій, вивчення наукової літератури, проектування системи управління, програмування, тестування та валідація системи. Перспективність теми полягає в поширенні використання наземних рухомих об'єктів у різних галузях, від наукових досліджень до промисловості і сфери обслуговування. Розробка ефективних адаптивних систем управління, які можуть пристосовуватися до змінних умов, є важливим кроком у вдосконаленні цих технологій. Результати даної роботи можуть бути використані у вирішенні різноманітних задач, пов'язаних з автоматичним управлінням рухомими об'єктами, а також можуть бути основою для подальших досліджень в даній галузі.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозитарії університету". Керівник роботи: д.т.н., завідувач кафедри аерокосмічних систем управління, Мельник Юрій Віталійович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62930
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри аерокосмічних систем управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАЕТ_151_2023_Жеребко_Владислав_Віталійович.pdfкваліфікаційна робота з пояснювальною запискою287.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.