Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62728
Title: Ефективність сучасних методів тестування на проникнення в контексті кібербезпеки
Authors: Слюсар, Андрій
Keywords: метод
паролі
мережа
тестування
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Слюсар А.І. Ефективність сучасних методів тестування на проникнення в контексті кібербезпеки / А.І. Слюсар // Комп’ютерні системи та мережні технології : ХІІІ Міжнар. науково-практ. конф. - Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – С. 146–147.
Abstract: З розвитком інформаційних технологій та глобальної інфраструктури Інтернету важливість безпеки мережі стає все більш важливою. Тестування на проникнення є одним із ключових інструментів для захисту комп’ютерних систем і мереж. У цій статті розглядаються сучасні методології тестування на проникнення на основі аналізу авторитетних джерел і практичних застосувань. Особливу увагу приділено технічним аспектам і деталям реалізації цих методів. Автоматичні сканери вразливостей, такі як Nessus, OpenVAS і Nexpose, можуть швидко виявляти вразливості в системах і мережах [1,2]. Вони забезпечують огляд великої кількості систем за короткий проміжок часу, але можуть забезпечити обмежений аналіз і вимагати ручного втручання експерта для виявлення складніших уразливостей.
Description: ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА 1. Tenable. Nessus. – 2021 https://www.tenable.com/products/nessus 2. Greenbone Networks – 2021 – OpenVAS. https://www.openvas.org 3.Steube, J. Hashcat – 2021 – https://hashcat.net/hashcat/ 4.Red Team Journal. What is a Red Team? – 2021 – https://redteamjournal.com 5.National Initiative for Cybersecurity Education (NICE) – 2021 – White Team Roles and Responsibilities. https://www.briskinfosec.com/blogs/blogsdetail/Red-vs-Blue-vs-Purple-vsOrange-vs-Yellow-vs-Green-vs-White-Cybersecurity-Team 6.CVSS, DREAD, and OWASP Risk Rating Methodology – 2021 – https://owasp.org/www-community/Application_Threat_Modeling 7.McMillan, R. Integrating Automated and Manual Penetration Testing. – 2021 – https://www.darkreading.com/vulnerabilities-threats/integratingautomated-and-manual-penetration-testing/a/d-id/1334610
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62728
Appears in Collections:Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології» (CSNT-2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Слюсар А.Л..pdf97.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.