Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62422
Title: Конспект лекцій навчальної дисципліни "Тактика ліквідації надзвичайних ситуацій та попередження АНВ"
Authors: Доронін, Євген Володимирович
Keywords: ліквідація пожеж
надзвичайна ситуація
тактика ліквідації
техногенна безпека
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Конспект лекцій навчальної дисципліни "Тактика ліквідації надзвичайних ситуацій та попередження АНВ"/ Є.В.Доронін. Київ, НАУ, 2023. - 185 с.
Abstract: Місце навчальної дисципліни «Тактика ліквідації надзвичайних ситуацій та попередження АНВ» полягає в забезпеченні навчального процесу здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня як обов’язковою дисципліною. Метою викладання навчальної дисципліни «Тактика ліквідації надзвичайних ситуацій та попередження АНВ» є підготовка фахівців, здатних системно підходити до визначення методик тактики ліквідації надзвичайних ситуацій і їх попередження, а також, взаємодіяти з підприємствами, організаціями, науковими установами тощо з питань забезпечення безпеки та проведення відповідних досліджень. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: навчити майбутніх фахівців основним категоріям та поняттям, показникам, методам нормативного та наукового обґрунтування методик тактики щодо забезпечення безпеки й поліпшення умов праці на робочих місцях.
Description: Конспект лекцій розглянутий та схвалений на засіданні кафедри цивільної та промислової безпеки Протокол No 1 від «28» серпня 2023 р.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62422
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри цивільної та промислової безпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тактика ліквідації НС та попередження АНР.pdf3.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.