Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62393
Title: Modernization of power supply systems of a modern medium-haul aircraft to increase its autonomy
Other Titles: Модернізація систем електропостачання сучасного середньомагістрального літака для підвищення його автономності
Authors: Rukhkian, Karen Ashotovych
Рукхян, Карен Ашотович
Keywords: graduate work
дипломна робота
avionics
авіоніка
aircraft
літак
battery
батарейка
Issue Date: 6-Feb-2024
Publisher: National Aviation University
Citation: Rukhkian К.А. Modernization of power supply systems of a modern medium-haul aircraft to increase its autonomy. - Qualification work for obtaining a master's degree in specialty 173 "Avionics". - National Aviation University. - Kyiv, 2023. - 48 p.
Abstract: Upgrading the power supply systems could potentially increase the range and endurance of the aircraft. This is especially true for military drones, electric or hybrid-electric aircraft, and long-haul commercial flights. Analysis of costs and benefits. A functional cost analysis helps to evaluate the costs associated with modernization against the benefits it provides in the form of increased autonomy. This includes not only the initial investment but also the ongoing operation and maintenance costs. Functional cost analysis can also help assess the risks associated with the upgrade, such as potential technical problems, delays or cost overruns. Environmental Concerns: The aviation industry is under pressure to reduce greenhouse gas emissions. Modernizing power systems to make aircraft more efficient and environmentally friendly is highly relevant given the growing focus on sustainability.
Модернізація систем електропостачання може потенційно збільшити дальність і витривалість літака. Особливо це стосується військових дронів, електричних або гібридно-електричних літаків, а також далеких комерційних рейсів. Аналіз витрат і вигод. Функціональний аналіз витрат допомагає оцінити витрати, пов’язані з модернізацією, порівняно з перевагами, які вона надає у формі збільшення автономності. Це включає не лише початкові інвестиції, але й поточні витрати на експлуатацію та обслуговування. Аналіз функціональних витрат також може допомогти оцінити ризики, пов’язані з оновленням, такі як можливі технічні проблеми, затримки або перевитрати коштів. Занепокоєння навколишнім середовищем: Авіаційна промисловість відчуває тиск щодо скорочення викидів парникових газів. Модернізація енергетичних систем, щоб зробити літаки більш ефективними та екологічно чистими, є дуже актуальною, враховуючи зростаючу увагу до сталого розвитку.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник дипломної роботи: доцент кафедри авіоніки, Кожохіна Олена Володимирівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62393
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіоніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАЕТ_2023_173_Рухкян К.А..pdf1.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.