Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62391
Title: Operational factors influencing the maintenance of airworthiness of the aircraft
Other Titles: Експлуатаційні фактори, що впливають на підтримання льотної придатності ПС
Authors: Romaniuk, Nazar Ivanovych
Романюк, Назар Іванович
Keywords: graduate work
дипломна робота
avionics
авіоніка
aircraft
літак
weather factor
погодні умови
Issue Date: 6-Feb-2024
Publisher: National Aviation University
Citation: Romaniuk N.І. Operational factors influencing the maintenance of airworthiness of the aircraft.- Qualification work for obtaining a master's degree in specialty 173 "Avionics". - National Aviation University. - Kyiv, 2023. - 63 p.
Abstract: In aviation, airworthiness is a measure of the suitability of an aircraft for safe flight. Initial airworthiness is confirmed by an airworthiness certificate issued by the civil liability authority of the state in which the aircraft is registered, and continued airworthiness is achieved through emergency maintenance. Certification is based on standards applied by civil aviation authorities. Compatibility is ensured when national tests adopt the standards of international civil and military organizations such as the International Civil Aviation Organization (ICAO), the European Aviation Safety Agency (EASA), NATO and the European Defense Agency (EDA).
В авіації льотна придатність - це міра придатності літака для безпечного польоту. Початкова льотна придатність підтверджується сертифікатом льотної придатності, виданим органом цивільної відповідальності держави, в якій зареєстровано повітряне судно, а продовження льотної придатності досягається шляхом екстреного технічного обслуговування. Сертифікація базується на стандартах, які застосовуються органами цивільної авіації. Сумісність забезпечується, коли національні випробування приймають стандарти міжнародних цивільних і військових організацій, таких як Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO), Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA), НАТО та Європейське оборонне агентство (EDA).
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник дипломної роботи: доцент кафедри авіоніки, Положевець Ганна Андріївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62391
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіоніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАЕТ_2023_173_Романюк Н.І..pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.