Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62390
Title: The trends in aircraft flight parameters under varying pilot factor loading
Other Titles: Тренди параметрів польоту літака при різному факторному навантаженні пілотів
Authors: Suzansky, Ruslan Dmytrovych
Сузанський, Руслан Дмитрович
Keywords: graduate work
дипломна робота
avionics
авіоніка
aircraft
літак
human factor
людський фактор
error
помилка
Issue Date: 6-Feb-2024
Publisher: National Aviation University
Citation: Suzansky R.D. The trends in aircraft flight parameters under varying pilot factor loading. - Qualification work for obtaining a master's degree in specialty 173 "Avionics". - National Aviation University. - Kyiv, 2023. - 55 p.
Abstract: Flight safety holds a crucial role in civil aviation.Understanding how pilot workload influences the flight parameters is important for designing aircraft systems and training programs that minimize the risk of accidents and incidents. During the landing approach, piloting transitions to the director's mode or, in more challenging situations, the steering mode. The automation of the flight process is closely tied to the high reliability of avionics and other aircraft systems. Despite the prevalence of automation, the International Civil Aviation Organization (ICAO) notes a concerning trend of increasing aviation accidents due to human factors. This rise is described to the growing complexity of crew operations, particularly during the challenging phase of landing approach in the director's mode.
Безпека польотів відіграє вирішальну роль у цивільній авіації. Розуміння того, як робоче навантаження пілота впливає на параметри польоту, є важливим для проектування систем літака та навчальних програм, які мінімізують ризик аварій та інцидентів. Під час заходу на посадку пілотування переходить у режим керування або, у більш складних ситуаціях, у режим керування. Автоматизація польотного процесу тісно пов'язана з високою надійністю авіоніки та інших систем літака. Незважаючи на поширеність автоматизації, Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) відзначає тривожну тенденцію зростання авіаційних подій через людський фактор. Це підвищення пояснюється зростаючою складністю операцій екіпажу, особливо під час складної фази заходу на посадку в режимі директора.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник дипломної роботи: професор кафедри авіоніки, Грищенко Юрій Віталійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62390
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіоніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАЕТ_2023_173_Сузанський Р.Д.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.