Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62385
Title: Laws of Aircraft Flight Parameter Under Avionics Failures
Other Titles: Закономірності параметрів польоту літака при відмовах бортового обладнання
Authors: Gorbachev, Ivan Oleksiiovych
Горбачов, Іван Олексійович
Keywords: graduate work
дипломна робота
flight crew training system
система підготовки льотного складу
avionics
авіоніка
decoding flight information
розшифровка польотної інформації
Issue Date: 6-Feb-2024
Publisher: National Aviation University
Citation: Gorbachev I.О. Laws of Aircraft Flight Parameter Under Avionics Failures. - Qualification work for obtaining a master's degree in specialty 173 "Avionics". - National Aviation University. - Kyiv, 2023. - 51 p.
Abstract: Deciding the totality of incorrect activities of flying masters is an fundamental and recognizably vital prepare within the usage of the standards of a tall degree of flight security. Guaranteeing the localization of wrong activities of flying masters can be done utilizing numerous devices and strategies. Among them - the strategy of preparing administrators to neutralize calculate stack in anti-stress preparing in arrange to progress their psychophysical qualities. Deciding the psycho-physiological qualities of a individual amid the determination and preparing of flying pros is one of the ways to make strides security, unwavering quality and productivity, as well as alter for the superior the number of flying mishaps. The method of psychophysiological determination in respectful flying is the recognizable proof of a set of forms pointed at evaluating the degree of improvement of professionally critical capacities and productivity of work within the cabin. The nature of psychophysiological determination emerges from foreseeing the adequacy of preparing and proficient working of administrators on the premise of their individual psychophysiological characteristics. The topic "Laws of Aircraft Flight Parameter Under Avionics Failures" is quite relevant, it is reflected in the growing need for safety and efficiency of air transport.
Визначення сукупності неправильних дій льотчиків є фундаментальною та вочевидь важливою підготовкою в рамках використання стандартів високого ступеня безпеки польоту. Гарантувати локалізацію неправильної діяльності літаючих майстрів можна за допомогою численних пристроїв і стратегій. Серед них - стратегія підготовки адміністраторів до нейтралізації обчислювального стека в антистресовій підготовці до організації прогресу своїх психофізичних якостей. Визначення психофізіологічних якостей індивідуума під час визначення та підготовки льотних професіоналів є одним із способів досягти успіху в безпеці, непохитній якості та продуктивності, а також змінити для начальника кількість льотних невдач. Метод психофізіологічної детермінації в поважному польоті є впізнаваним доказом набору форм, спрямованих на оцінку ступеня вдосконалення професійно критичних здібностей і продуктивності роботи в салоні. Природа психофізіологічної детермінації випливає з передбачення адекватності підготовки та кваліфікованої роботи керівників з урахуванням їх індивідуальних психофізіологічних особливостей. Тема «Закономірності параметрів польоту повітряних суден при відмовах авіоніки» є досить актуальною, вона відображається на зростаючій потребі безпеки та ефективності повітряного транспорту.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. № №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник дипломної роботи: професор кафедри авіоніки, Грищенко Юрій Віталійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62385
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіоніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАЕТ_2023_173_Горбачов.І.О.pdf2.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.