Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62076
Title: Організація обслуговування пасажирів на борту повітряного судна.
Other Titles: Organization of passenger service on board the aircraft.
Authors: Лямзін, Андрій
Новальська, Надія
Докієнко, Лариса
Lyamzin, Andriy
Novalska, Nadiya
Dokiyenko, Larysa
Keywords: організація
обслуговування
пасажир
літак
оrganization
passenger
service
plane
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Організація обслуговування пасажирів на борту повітряного судна: методичні рекомендації / уклад.: А.О.Лямзін, Н.І.Новальська, Л.М.Докієнко – К.: НАУ, 2023. – 32 с.
Abstract: Містить основні теоретичні відомості, рекомендації щодо виконання курсового проекту. Для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» освітньо професійної програми: «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень».
Contains basic theoretical information, recommendations regarding implementation of the course project. For students of higher education of the "Bachelor" OS, specialty 275 "Transport technologies (on air transport)" of the educational and professional program: "On-board escort of aviation passenger transportation".
Description: 1. Електронний ресурс. Режим доступу: https://pidru4niki.com/1031020845026/turizm/poslugi_organ izatsiyi_harchuvannya_aeroportu_b ortu_litaka 2. Електронний ресурс. Режим доступу: https://helpiks.org/4- 111617.ht 3. Авіаційні правила України. «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу». Наказ Державної авіаційної служби України від 26.11.2018 № 1239. 4. Апопій В.В, Футало Т.В., Олексин І.І., Шутовська Н.О. Організація і технологія надання послуг: навчальний посібник. Київ: Академія, 2016. 222 с. 5. Голод А. Опорний конспект лекцій з курсу «Сервісологія». https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/29086/1/к онспект%20лекцій%20Сервісол огія.pdf. 2020 р. 6. Малюк Л.П. Сервісологія та сервісна діяльність. Навчальний посібник. Харків: ХДУХТ, 2019. 211 с. 7. Іванова Л.О., Семак Б.Б., Вовчанська О.М. Маркетинг послуг: навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. 508 с. 8. Колбушкін Ю.П., Черпак О. Управління клієнтською лояльністю у стратегії розвитку авіакомпанії. Проблеми системного підходу в економіці. 2021. №3 (83). С.86-93. https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-3-12 9. Пентелюк М.І., Марунич І.І. Ділове спілкування та культура мовлення. К.: Центр навчальної літератури, 2019. 224 с. 10.Радзівілова А.І. Підготовка майбутніх бортпровідників авіаційної галузі до професійної діяльності у навчальних центрах України. Вісник національного авіаційного університету. 2017. №10. С.113- 118.https://doi.org/10.18372/2411-264X.10.12516
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62076
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод рек курсовий проект_ОП_БПС.pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.