Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61069
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorХарицька, Світлана Володимирівна-
dc.contributor.authorXarytska, Svitlana Volodymyrivna-
dc.date.accessioned2023-10-05T07:15:31Z-
dc.date.available2023-10-05T07:15:31Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61069-
dc.descriptionНавчально-методичні комплекси кафедри хімії і хімічної технологіїuk_UA
dc.description.abstractНавчальна дисциплина «Ділова іноземна мова» вносить значний вклад у виховання молодої людини тому, що має комунікативну спрямованість і зв’язки як з суспільними, так і з фаховими дисциплінами. Навчання фахової іноземної мови є невід’ємною складовою підготовки студентів до переходу від вивчення іноземної мови як навчальної дисципліни до її практичного використання з професійною метою. Ця дисципліна є продовженням обов’язкового курсу з іноземної мови, що надає студентам можливість збільшити словниковий запас бізнес-лексики, вдосконалити знання і володіння термінологією ділового спілкування під час влаштування на роботу та під час спілкування з іноземними партнерами, навчитись застосовувати отримані знання в реальних ситуаціях, вести ділову переписку, відповідати на телефонні дзвінки та готувати презентації англійською мовою.uk_UA
dc.description.abstractThe educational discipline "Business foreign language" makes a significant contribution to the education of a young person because it has a communicative orientation and links with both social and professional disciplines. Learning a professional foreign language is an integral part of preparing students for the transition from learning a foreign language as an academic discipline to its practical use for a professional purpose. This discipline is a continuation of the mandatory foreign language course, which provides students with the opportunity to increase their vocabulary of business vocabulary, improve their knowledge and mastery of the terminology of business communication during employment and during communication with foreign partners, learn to apply the acquired knowledge in real situations, conduct business correspondence, answer phone calls and prepare presentations in English.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectділова іноземна моваuk_UA
dc.subjectbusiness foreign languageuk_UA
dc.subjectпрактичне використанняuk_UA
dc.subjectpractical useuk_UA
dc.subjectділове спілкуванняuk_UA
dc.subjectbusiness communicationuk_UA
dc.subjectсловниковий запасuk_UA
dc.subjectvocabularyuk_UA
dc.subjectбізнес лексикаuk_UA
dc.subjectbusiness vocabularyuk_UA
dc.subjectділова перепискаuk_UA
dc.subjectbusiness correspondenceuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс дисципліни "Ділова іноземна мова"uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodological complex of the discipline ""Business Foreign Language""uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри хімії і хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Ділова іноз_мова_161-1,2 магістр_2022.pdfРобоча програма491.62 kBAdobe PDFView/Open
НМК Ділова іноз_мова_161-1,2 магістр_2023.pdfНавчально-методичний комплекс4.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.