Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61002
Название: Навчально-методичний комплекс переддипломної практики
Другие названия: Educational and methodological complex of pre-diploma practice
Авторы: Салькова, Ірина Юріївна
Salkova, Iryna
Шевченко, Анна Валеріївна
Shevchenko, Anna
Ороховська, Людмила Анатоліївна
Orokhovska, Liudmyla
Ключевые слова: маркетинг
практика
переддипломна практика
marketing
practice
pre-diploma practice
Дата публикации: 2022
Издательство: Національний авіаційний університет
Краткий осмотр (реферат): Переддипломна практика є необхідною складовою навчального процесу і спрямована на практичне застосування теоретичних знань, отриманих здобувачами вищої освіти в процесі навчання, а також пошук і аналіз науково-технічної інформації, необхідної для виконання кваліфікаційної магістерської роботи. Переддипломна практика є обов’язковим освітнім компонентом підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» освітньо-професійної програми (ОПП) «Маркетинг».
Pre-diploma practice is a necessary component of the educational process and is aimed at the practical application of theoretical knowledge acquired by higher education students in the process of study, as well as the search and analysis of scientific and technical information necessary for the performance of a qualifying master's thesis. Pre-diploma practice is a mandatory educational component of the training of students of the second (master's) level of higher education in the specialty 075 "Marketing" of the educational and professional program (OPP) "Marketing".
Описание: Метою переддипломної практики є закріплення і поглиблення теоретичних знань та умінь, які здобувачі вищої освіти отримали при засвоєнні навчального матеріалу попередніх освітніх компонент. Виконання завдання переддипломної практики має сприяти набуттю початкового досвіду самостійного виконання робіт, що зустрічаються у практичній діяльності маркетолога. The purpose of the pre-diploma practice is to consolidate and deepen the theoretical knowledge and skills that higher education students have acquired while learning the educational material of the previous educational components. Completing the task of pre-diploma practice should contribute to the acquisition of initial experience of independent performance of work encountered in the practical activities of a marketer.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61002
Располагается в коллекциях:Навчально-методичні комплекси кафедри маркетингу

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
РП_Переддипломна практика.pdfробоча програма775.1 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.