Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60995
Title: Смисл життя військовослужбовців під час війни
Authors: Ільченко, Катерина Сергіївна
Keywords: дипломна робота
смисл життя
оптимальний смисл життя
військовослужбовці
задоволеність життям
професійна діяльність
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Ільченко К.С. Смисл життя військовослужбовців під час війни. – Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра спеціальності «Психологія ». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – 47 с.
Abstract: Дипломна робота містить теоретичний аналіз та були використані психодіагностичні методики «Діагностика реальної структури ціннісних орієнтацій особистості» (С. Бубнова), «Визначення життєвих цінностей особистості» (П. Іванов, Є. Колобова), «Морфологічний тест життєвих цінностей» (В. Сопів, Л. Карпушина), «Індекс життєвої задоволеності» (К. Паніна), методи якісної та кількісної обробки емпіричних даних. В кваліфікаційній роботі було виявлено домінуючі цінності, що складають смислову сферу особистості, у військовослужбовців під час війни та рівень їхньої життєвої задоволеності. Про наявність оптимального смислу життя свідчить наявність цінностей у сполученні з задоволеністю від життя. Зꞌясовано, що оптимальний смисл життя військовослужбовців під час війни характеризується наявністю таких цінностей, як: духовні, допомога і мелосердя, здоровꞌя, кохання, власного престижу, які реалізуються в сферах фізичної активності, професійного життя та захоплень.
Description: Дипломна робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозитарії університету». Дипломна робота випускника освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 053 «Психологія», освітньо-професійна програма «Психологія». Керівник проекту:доктор психологічних наук, професор, професор кафедри авіаційної психології Хохліна Олена Петрівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60995
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ільченко К. С..pdfДипломна робота з пояснювальною запискою1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.