Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60989
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Професійна практика у сфері економіки підприємства"
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Professional practice in the field of business economics"
Authors: Ковальчук, Альона Миколаївна
Сафонік, Наталія Петрівна
Kovalchuk, Alyona
Saphonik, Natalia
Keywords: програма
професійна практика
підприємство
економіка
економічна діяльність
економічні процеси
program
professional practice
enterprise
economy
economic activity
economic processes
Issue Date: 1-Feb-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Спеціальність 051 «Економіка» ОПП «Економіка підприємства» ставить за мету підготувати фахівців у галузі економіки, які здатні оцінювати всі складові економічної діяльності підприємства (виробничу, фінансову, маркетингову, інвестиційну тощо), планувати та організовувати власний бізнес чи роботу у будь-якому відділі підприємства, пов’язаному з економічною діяльністю; розробляти шляхи підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання.
The specialty 051 "Economics" of the EPP "Business Economics" aims to to train specialists in the field of economics who are able to evaluate all components of the economic activity of the enterprise (production, financial, marketing, investment, etc.), plan and organize their own business or work in any department of the enterprise. business or work in any department of the enterprise related to economic activity; develop ways to improve the efficiency of of business entities; to develop ways to improve the efficiency of business entities.
Description: Програма професійної практики у сфері економіки підприємства розроблена на основі навчальних планів НМ-6-51-3/21, НМ-6-51-3з/21, затверджених 29.03.2021 р., та робочих навчальних планів РМ-6-51-3/22 та РМ-6-51-3з/22, затверджених 30.09.2022 р. спеціальності «Економіка» освітньо-професійної програми (далі – ОПП) «Економіка підприємства».
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60989
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Професійна_практика_2.2.1.1._РМ_6_051.3_2021_М.pdfПрофесійна практика у сфері економіки підприємства 2022 р.635.66 kBAdobe PDFView/Open
ОК_9_Професійна_практика_2_2_1_1_РМ_6_051_3_2023_М.pdfПрофесійна практика у сфері економіки підприємства 2023 р.1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.