Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60961
Title: Електронні ресурси та інтернет-комунікації архівних та бібліотечних установ: методичні рекомендації до виконання практичних завдань та контрольної (домашньої) роботи
Other Titles: Electronic resources and іnternet communications of archival and library institutions: methodological recommendations for the performance of practical tasks and control (homework) work
Authors: Божук, Людмила Володимирівна
Bozhuk, Liudmyla
Keywords: архіви
бібліотеки
електронний архів
цифрова бібліотека
електронні ресурси
archives
libraries
electronic archive
archive digital library
electronic resources
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Електронні ресурси та інтернет-комунікації архівних та бібліотечних установ: методичні рекомендації до виконання практичних завдань та контрольної (домашньої) роботи / уклад. Л.В. Божук. – К.: НАУ, 2023. – 40 с.
Abstract: Короткий огляд (реферат): Містять рекомендації до виконання практичних завдань та контрольної (домашньої) роботи з дисципліни «Електронні ресурси та інтернет-комунікації архівних та бібліотечних установ», а також понятійний апарат. Для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ОПП «Документознавство та інформаційна діяльність».
Description: Затверджено Науково-методично-редакційною радою Національного авіаційного університету (протокол № 6/22 від 15.12. 2022 р.)
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60961
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри історії та документознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Електронні рсурси та інтернет-комунікації..pdfМетодичні рекомендації4.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.