Кафедра історії та документознавства : [539] Community home page

Logo

Browse

Collections in this community

Конференції кафедри історії та документознавства [5]

Матеріали конференцій, які були проведені кафедрою

Матеріали конференцій кафедри історії та документознавства [81]

Тези доповідей викладачів, аспірантів і докторантів кафедри на конференціях, круглих столах

Навчально-методичні комплекси кафедри історії та документознавства [64]

Пакети навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедрального циклу

Навчальні видання кафедри історії та документознавства [12]

Електронні версії підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій, практикумів, методичних рекомендацій, авторами яких є викладачі кафедри філософії

Навчальні та робочі навчальні програми дисциплін кафедри історії та документознавства [55]

НП та РНП надані для ознайомлення зі змістом навчальних дисциплін, списком літератури та Рейтинговою системою оцінювання

Наукові публікації студентів кафедри історії та документознавства [103]

Наукові публікації студентів, керівниками наукових робіт яких були викладачі кафедри історії та документознавства

Наукові статті викладачів кафедри історії та документознавства [215]

Наукові роботи викладачів, опубліковані у фахових та інших виданнях