Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60860
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Методологія прикладних досліджень у сфері інформаційної, бібліотечної та архівної справи»
Other Titles: Educational and methodological complex of the discipline "Methodology of applied research in the field of information, library and archival studies"
Authors: Тюрменко, Ірина Іванівна
Tiurmenko, Iryna
Keywords: документознавство
архівознавство
бібліотекознавство
інформаційна діяльність
інформаційна аналітика
науковий метод
document studies
archival studies
library studies
information activity
information analytics
social communications
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчально-методичний комплекс включає всі необхідні навчальні матеріали для підготовки до вивчення дисципліни, проведення дискусій, акцентує увагу студентів на ключових питаннях дисципліни. До кожної теми лекцій та семінарських занять додані списки джерел і літератури. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт та курсових проєктів допоможуть у роботі з даними видами навчальних завдань.
The educational and methodological complex includes all the necessary educational materials for preparing for the study of the discipline, holding discussions, and focuses students' attention on the key issues of the discipline. Lists of sources and references are attached to each topic of lectures and seminars. Guidelines for the implementation of the master's qualification work and the course project will help in working with these types of learning tasks.
Description: Робочу програму навчальної дисципліни «Методологія прикладних досліджень у сфері інформаційної, бібліотечної та архівної справи» розроблено на основі освітньопрофесійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність», навчальних та робочих навчальних планів НБ - 8 - 029/23, РБ -8 – 029/23, НБ - 8 – 029з/23, № РБ -8- 029з/23 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60860
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри історії та документознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НМК_Тюрменко_2023.pdfМетодологія прикладних досліджень2.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.