Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60854
Назва: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Міжкультурні комунікації»
Інші назви: Educational and methodical complex of discipline «Intercultural communications»
Автори: Божук, Людмила Володимирівна
Bozhuk, Liudmyla
Ключові слова: комунікація
культура
національна культура
толерантність
міжкультурна взаємодія
communication
culture
national culture
tolerance
intercultural interaction
Дата публікації: 2023
Видавництво: Національний авіаційний університет
Короткий огляд (реферат): Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця у галузі інформаційної аналітики та інформаційно-комунікаційних технологій, здатного до ефективних контактів на рівні професійного та повсякденного міжособистісного спілкування, міжкультурної комунікації, досягнення міжкультурної взаємодії. Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення здобувачами вищої освіти теоретичних основ і набуття практичних навичок міжкультурної комунікації, необхідних для ефективної взаємодії з представниками інших культур, соціальних груп під час ділових контактів у галузі інформаційної аналітики та соціальних комунікацій, толерантного ставлення і визнання цінності інших культур у діалогічному спілкуванні. Вивчення дисципліни спрямоване на розвиток особистості як майбутнього фахівця, здатного усвідомлювати культурне розмаїття сучасного суспільства, використовувати набуті знання і навички у професійній діяльності, здійсненні суспільних комунікацій, умінні інтерпретувати різні прояви комунікативної поведінки у різних культурах, реалізації інвестиційних проєктів у сфері інформаційно-аналітичної діяльності, розвитку міжнародних зв’язків та співпраці.
This educational discipline is the theoretical and practical basis of a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of information analytics and information and communication technologies, capable of effective contacts at the level of professional and everyday interpersonal communication, intercultural communication, and achieving intercultural interaction. The purpose of teaching the academic discipline is for students of higher education to study the theoretical foundations and acquire practical skills of intercultural communication, necessary for effective interaction with representatives of other cultures, social groups during business contacts in the field of information analytics and social communications, tolerant attitude and recognition of the value of other cultures in dialogic communication The study of the discipline is aimed at the development of the individual as a future specialist who is able to understand the cultural diversity of modern society, use the acquired knowledge and skills in professional activities, the implementation of public communications, able to interpret various manifestations of communicative behavior in different cultures, the implementation of investment projects in the field of information and analytical activities, development of international relations and cooperation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60854
Розташовується у зібраннях:Навчально-методичні комплекси кафедри історії та документознавства

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
01_МК_РП.doc (1).pdfРобоча програма1.27 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
02_МК_СЛ.doc.pdfСилабус дисципліни161.66 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
03_МК_КЗ.doc.pdfКартка забезпечення дисципліни76.91 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
04_МК_РЛ.doc.pdfРекомендована література147.22 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
05_МК_МКР.doc.pdfЗразок білета модульного контролю91.11 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.