Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60763
Назва: Київські бібліотечні хаби (Україна): перший досвід та виклики становлення
Інші назви: Kyiv Library Hubs (Ukraine): first experience and formation challenges
Автори: Тюрменко, Ірина Іванівна
Халецька, Леся Пилипівна
Смольніков, Юрій Борисович
Tiurmenko, Iryna
Khaletska, Lesia
Smolnıkov, Yurii
Ключові слова: бібліотечні установи України
бібліотечні інновації
бібліотечний простір
бібліотечний простір
Library Institutions of Ukraine
Library Innovations
Library Hub
Library Space
Дата публікації: 2021
Видавництво: Arşiv Dünyası
Бібліографічний опис: Tiurmenko, I , Khaletska, L , Smolnıkov, Y. Kyiv Library Hubs (Ukraine): first experience and formation challenges. – Arşiv Dünyası. 2021. – 8 (1). – Р. 55–68.
Короткий огляд (реферат): У дослідженні висвітлюється інноваційна діяльність бібліотечних установ України, спрямована на трансформацію їхнього соціокультурного та інформаційного простору. Підкреслюється, що бібліотечний хаб є досить новим явищем в українському культурному середовищі. З 16 000 бібліотек лише невелика кількість стала сучасними бібліотечними хабами. Створення бібліотечних хабів в Україні розпочалося лише у 2016 році. Їх впровадження та функціонування є недостатньо вивченим науковим питанням, яке потребує глибшого аналізу. У статті виявлено розбіжності у використанні терміна «бібліотечний хаб» у науковій літературі та бібліотечній практиці. Висвітлено зміни, які відбуваються в організації бібліотечного простору для дітей у Києві відповідно до світових тенденцій, нормативно-правових актів України, рішень органів місцевого самоврядування. Якщо на початку 2000-х років соціокультурна діяльність бібліотек обмежувалася дозвіллєвою та просвітницькою діяльністю, то сьогодні комунікації бібліотечних установ розглядаються значно ширше, оскільки вони є невід’ємною частиною соціокультурної та інформаційної системи України. Їхньою особливою місією є соціалізація особистості, розвиток зв’язків з громадськістю та організація доступу до культурних цінностей. Авторське трактування поняття «бібліотечний хаб» було сформульовано на основі аналізу результатів досліджень та вивчення практик. Дослідження відкритих джерел інформації, моніторинг бібліотечних сайтів, безпосереднє вивчення публічного простору київських бібліотек-хабів для дітей дозволило узагальнити досвід створення сучасного культурно-інформаційного простору та виявити чинники зростаючої популярності бібліотек-хабів серед населення. У дослідженні окреслено проблеми, які гальмують розвиток та ефективне функціонування бібліотечних хабів. Аргументовано, що бібліотечні хаби – це модернізовані відкриті багаторівневі та багатофункціональні інформаційно-комунікаційні системи, які дозволили урізноманітнити та модернізувати діяльність бібліотечних закладів шляхом зонування бібліотечного простору та використання інноваційних форм роботи з користувачами та відвідувачами.
У дослідженні висвітлюється інноваційна діяльність бібліотечних установ України, спрямована на трансформацію їхнього соціокультурного та інформаційного простору. Підкреслюється, що бібліотечний хаб є досить новим явищем в українському культурному середовищі. З 16 000 бібліотек лише невелика кількість стала сучасними бібліотечними хабами. Створення бібліотечних хабів в Україні розпочалося лише у 2016 році. Їх впровадження та функціонування є недостатньо вивченим науковим питанням, яке потребує глибшого аналізу. У статті виявлено розбіжності у використанні терміна «бібліотечний хаб» у науковій літературі та бібліотечній практиці. Висвітлено зміни, які відбуваються в організації бібліотечного простору для дітей у Києві відповідно до світових тенденцій, нормативно-правових актів України, рішень органів місцевого самоврядування. Якщо на початку 2000-х років соціокультурна діяльність бібліотек обмежувалася дозвіллєвою та просвітницькою діяльністю, то сьогодні комунікації бібліотечних установ розглядаються значно ширше, оскільки вони є невід’ємною частиною соціокультурної та інформаційної системи України. Їхньою особливою місією є соціалізація особистості, розвиток зв’язків з громадськістю та організація доступу до культурних цінностей. Авторське трактування поняття «бібліотечний хаб» було сформульовано на основі аналізу результатів досліджень та вивчення практик. Дослідження відкритих джерел інформації, моніторинг бібліотечних сайтів, безпосереднє вивчення публічного простору київських бібліотек-хабів для дітей дозволило узагальнити досвід створення сучасного культурно-інформаційного простору та виявити чинники зростаючої популярності бібліотек-хабів серед населення. У дослідженні окреслено проблеми, які гальмують розвиток та ефективне функціонування бібліотечних хабів. Аргументовано, що бібліотечні хаби – це модернізовані відкриті багаторівневі та багатофункціональні інформаційно-комунікаційні системи, які дозволили урізноманітнити та модернізувати діяльність бібліотечних закладів шляхом зонування бібліотечного простору та використання інноваційних форм роботи з користувачами та відвідувачами. This study highlights the innovative activities of library institutions in Ukraine, aimed at transforming their socio-cultural and information space. It is emphasized that the library hub is a fairly new phenomenon in the Ukrainian cultural environment. Of the 16,000 libraries, only a small number have become modern libraries. The creation of library hubs in Ukraine began only in 2016. Their implementation and operation is an insufficiently studied academic issue that needs deeper analysis. The article reveals the differences in the use of the term "library hub" in the scientific literature and library practice. The article highlights the changes that are taking place in the organization of the library space for children in Kyiv in accordance with global trends, regulations of Ukraine, decisions of local governments. In the early 2000s the sociocultural activities of libraries were limited to leisure and educational activities; today the communications of library institutions are considered much more broadly, since they are an integral part of the socio-cultural and information system of Ukraine. Their special mission is to socialize the individual, develop public relations, and organize access to cultural values. The authors’ interpretation of the concept of "library hub" was formulated on the basis of analysis of research results and study of practices. Research of open sources of information, monitoring of library websites, direct study of the public space of Kyiv library hubs for children allowed to summarize the experience of creating a modern cultural and information space and identify the factors of their growing popularity among the population. The study outlined problems that slow down the development and effective functioning of library hubs. It is argued that library hubs are modernized open multilevel and multifunctional information and communication systems, which allowed to diversify and modernize the activities of library institutions by zoning the library space and using innovative forms of work with users and visitors.
Опис: A children's library was turned into a modern library hub in Kyiv (2018). Retrieved on 16.04.2020 from: https://zik.ua/news/2018/04/05/u_kyievi_dytyachu_biblioteku_im_t_shevchenka_peretvoryly_ na_suchasnyy_1299591 An updated library hub was opened in Kyiv: how it works (2020). Retrieved on 16.04.2020 from: https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/294257-u-kievi-vidkrili-onovleniybibliohab-yakiy-vin-mae-viglyad Berezhna, K. (2017). Formation of a comfortable information and communication environment of public libraries of Ukraine. Molodyy vchenyy, 9 (49), 142–146. "BiblioHub: modern space in the central library of the city" (Khmelnytsky): project № 761 Culture. Retrieved on 01.04.2019 from: https://gp.khm.gov.ua/projects/archive/8/show/761 "BIBLIO HUB" on the basis of the library №123" in Kyiv: Project № 499 Culture and Tourism (2017). Retrieved on 01.04.2020 from: https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/2/show/499 Boiarinova, O. (2019). Libraries of the future: the new birth of Kyiv libraries. Retrieved on 14.03.2020 from: https://day.kyiv.ua/en/blog/obshchestvo/biblioteki-budushchego-novoerozhdenie-kievskih-bibliotek Cortes-Villalba, C., Gil-Leiva, I., & Artacho-Ramirez, M.A. (2017). Emotional design application to evaluate user impressions of library information desks. Library and Information Science Research. 39(4), pp. 311–318. Kyiv Library Hubs… Peer-Reviewed Articles The Archival World 8:1 (2021) 67 Creation in the First Zanasyp: BiblioHub in the Library No. 8 in Kremenchuk: Project №54: Innovations, Information Technologies, Telecommunications. Retrieved on 01.04.2020 from: https://kremen.pb.org.ua/projects/archive/32/show/54 Dubas, O. (2010). Information and communication space: concept, essence, structure. Suchasna ukrayinsʹka polityka. Polityky i politolohy pro neyi,19, 223–232. Retrieved on 10.06.2019 from: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/26693 "Four library spaces: an innovative model of activity" (2020). Official site of the Ukrainian Library Association. Retrieved on 06.08.2020 from https://ula.org.ua/255-programi-proekti/4600- chotyry-prostory-biblioteky-innovatsiy-na-model-diialnosti Gibson, A.N.&Kaplan S. (2017). Place, community and information behavior: Spatially oriented information seeking zones and information source preferences. Library and Information Science Research. 39(2), pp.131–139. Guo, Y., Chan, C.H., Yip P.S.F. (2017). Spatial variation in accessibility of libraries in Hong Kong. Library and Information Science Research. 39(4), pp. 319-329. Hrebin, V. (2018). The children's library in Podil has been turned into a modern space. Retrieved on 28.12.2018 from: https://vechirniykiev. m.ua/news/dytyachu-biblioteku-na-podoli-peretvorylyna-suchasnyy-prostir Hristoforov, Vladislav. (2018). A children's library in the Desnyanskyi district of the capital will be turned into a modern library hub. Retrieved 01.04.2019 from: http://uprom.info/it/notizie/ekonomika/investitsiyi/dytyachu-biblioteku-v-desnyans-cab9komu-rayoni-stolytsi-peretvoryat-ca-b9 -na-suchasnyy-bibliokhab / JAWS for Windows Professional screen access program (2020). Retrieved on 21.04.2020 from: http://tiflocenter.com.ua/ua/jaws.html Kyiv Development Strategy until 2025 (2017) Retrieved on 17.04.2020 from https://old.kyivcity.gov.ua/files/2017/8/18/Strategie_nouvelle_edition.pdf Law of Ukraine "On Libraries and Library Affairs" (2017). Revision of 01.01.2017. Database "Legislation of Ukraine". Retrieved on 15.01.2021 from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80#Text Library Development Strategy until 2025 "Qualitative changes in libraries to ensure the sustainable development of Ukraine" (2016): Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of March 23, 2016 № 219-r. Retrieved on 17.04.2020 from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/219-2016- %D1%80 "Library Hub: modern space in the Central Library in Zhovti Vody": project (2018). Retrieved on 03.06.2020 from: http://www.zhvcbs.edukit.dp.ua/proekt_library_hub_suchasnij_prostir_u_centraljnij_biblioteci_kzk_zhovtovod sjka_cbs_gromadsjkij_byudzhet-2018/ Lobuzina, K. (2012). Creating an integrated library space: the main problems and solutions. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiya, 2, 34–40. Retrieved on 10.06.2020 from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2012_2_5 "Long-term strategy for the development of Ukrainian culture - a strategy for reform" (2016): Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of February 1, 2016 № 119-r. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119-2016-%D1%80 Main Department of Statistics in Kyiv (2020) Retrieved on 01.10.2020 from http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1123&lang=1 Makarova, O. (2018). Library today – development trends. Retrieved on 20.04.2020 from: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15838347939158.pdf I. Tiurmenko, L. Khaletska, Y. Smolnikov Peer-Reviewed Articles The Archival World 8:1 (2021) 68 Official site of BOKMÅL (2020). Retrieved on 23.04.2020 from: https://bokmal.com.ua/pro-nas/ Presentation of the public project "BIBLIO HUB for the visually impaired" (2018). Retrieved on 01.04.2020 from: https://dnipr.kyivcity.gov.ua/news/11901.html Stremousov, K. (2017). A new hobby for librarians is the library hub. Retrieved 14.03.2020 from: http://librportal.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1636&Itemid=5 The Comprehensive City Target Program "Capital Culture: 2019-2021" (2019). Retrieved on 16.04.2020 from: https://kmr.gov.ua/sites/default/files/no_11_pr_4045.pdf Tiurmenko, I., Khaletska, L., Klynina, T. (2018). Libraries of Ukraine for Children as Sociocultural Centres of Community. 1st International Children’s Libraries Symposium Proceedings (pp. 315– 328). Nevşehir/Turkey. Ankara. Retrieved from: http://www.kygm.gov.tr/Eklenti/63324,1- uluslararasi-cocuk-kutuphaneleri-sempozyumupdf.pdf?0 Tiurmenko, I., Bozhuk, L., Khaletska, L., Sruk, I.&Buriachok, V. (2019). Communication library mechanisms for children’s social integration. Conflict Management in Global Information Networks (pp. 533–544). In CEUR Workshop Proceedings . (2588). Retrieved from: http://ceurws.org/Vol-2588/paper45.pdf The updated Svichado library was opened in the Sviatoshynskyi district of Kyiv, which was turned into a public space (2020). Retrieved on 14.03.2020 from: https://rubryka.com/2020/02/15/svichado/16.04 2020 Veligzhanina, T. (2017). Library innovation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1608050
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60763
Розташовується у зібраннях:Наукові статті викладачів кафедри історії та документознавства

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Kyiv Library Hubs_Халецька.pdfKyiv Library Hubs_Халецька.pdf1.06 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.