Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60744
Title: Соціально-психологічні чинники впевненості студентської молоді
Authors: Курсон, Карина Олександрівна
Keywords: дипломна робота
емоційний інтелект
професійний розвиток
соціально-психологічні чинники
студентська молодь
впевненість
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Курсон К.О. Соціально-психологічні чинники впевненості студентської молоді -Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра спеціальності «Психологія». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – 63 с.
Abstract: Дипломна робота містить теоретичний аналіз наукової літератури з основних підходів до вивчення впевненості та її вимірювання в психології. Діагностика застосовується для дослıдження соціально-психологічних факторів, які впливають на рівень впевненості студентської молоді, такı як соціальне середовище, самооцінка, адаптація в групі, стресостійкість та емоційний стан. Виявлено рівні самооцінки молоді та впевненості. Розроблено соціально-психологічна тренінгова програма.
Description: Дипломна робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозитарії університету». Дипломна робота випускника освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 053 «Психологія», освітньо-професійна програма «Психологія». Керівник проекту: доктор психологічних наук, професор, професор кафедри авіаційної психології Яковицька Л.С.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60744
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Курсон К.О..pdfДипломна робота з пояснювальною запискою1.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.