Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60739
Title: Психологічна профілактика агресивної поведінки студентів першокурсників
Authors: Шаюк, Володимир Ігорович
Keywords: дипломна робота
психологічна профілактика
агресивна поведінка
агресивність
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Шаюк В.І. Психологічна профілактика агресивної поведінки студентів першокурсників. -Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра спеціальності «Психологія». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – 51 с.
Abstract: Дипломна робота містить теоретичний аналіз наукової літератури з агресивної поведінки студентів першокурсників та шляхів її профілактики. Діагностика застосовується для особливостей агресивної поведінки студентів першокурсників. Виявлено зв'язок між показником статі та професійної спрямованості. Розроблено програму для профілактики агресивної поведінки для цієї вікової групи.
Description: Дипломна робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозитарії університету». Дипломна робота випускника освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 053 «Психологія», освітньо-професійна програма «Психологія». Керівник проекту: доктор психологічних наук, професор кафедри авіаційної психології Литвинчук Леся Михайлівна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60739
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шаюк В.І..pdfДипломна робота з пояснювальною запискою1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.