Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60738
Title: Зв’язок життєстiйкостi з переживанням стресу у пiдлiткiв пiд час вiйни
Authors: Дмитрук, Анастасiя Миколаївна
Keywords: дипломна робота
життєстійкість
зв'язок
переживання
стрес
підлітковий вік
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Дмитрук А.М. Зв’язок життєстiйкостi з переживанням стресу у пiдлiткiв пiд час вiйни.-Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра спеціальності «Психологія». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – 68 с.
Abstract: Дипломна робота містить теоретичний аналіз наукової літератури щодо впливу стресу на здоров'я та благополуччя підлітків в непередбачуваних умовах. Діагностика застосовується для дослiдження звʼязку мiж життєстiйкiстю та переживанням стресу у пiдлiткiв пiд час вiйни. Виявлено що підлітки з вищим рівнем життєстійкості та адаптивними стратегіями подолання стресу мають кращий психологічний стан та адаптацію. Розроблено практичні рекомендації, які включають в себе: здоровий спосіб життя, соціальну підтримку, навчання ефективним стратегіям копінгу та саморефлексії.
Description: Дипломна робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозитарії університету». Дипломна робота випускника освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 053 «Психологія», освітньо-професійна програма «Психологія». Керівник проекту: канд. психологiчних наук, доцент Вашека Т.В.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60738
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дмитрук А.М..pdfДипломна робота з пояснювальною запискою1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.