Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60733
Title: Зв’язок стресостійкості з характеристиками вольової сфери спортсменів - юніорів
Authors: Дзюба, Вероніка Вікторівна
Keywords: дипломна робота
стресостійкість
вольова сфера
вольові якості
мотивація досягнення
спортивна діяльність
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Дзюба В.В. Зв’язок стресостійкості з характеристиками вольової сфери спортсменів - юніорів.-Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра спеціальності «Психологія». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – 55 с.
Abstract: Дипломна робота містить теоретичний аналіз наукової літератури з досліджень психологічного стресу, особливостей його розвитку, характер взаємозв’язку та адаптації до стресу. Діагностика застосовується для дослідження рівеню стресостійкості, вольових якостей та саморегуляції спортсменів-юніорів. Виявлено наявність оберненого зв’язку між стресостійкістю та такими вольовими якостями, як ініціативність, енергійність, цілеспрямованість, наполегливість, вольова саморегуляція, планування, гнучкість та загальний рівень саморегуляції. Розроблено практичні рекомендації щодо підвищення рівня стресостійкості та вольових якостей для спортсменів – юніорів.
Description: Дипломна робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозитарії університету». Дипломна робота випускника освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 053 «Психологія», освітньо-професійна програма «Психологія». Керівник проекту: кандидат психологічних наук, доцент Вашека Т.В
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60733
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дзюба В.В..pdfДипломна робота з пояснювальною запискою1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.