Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60715
Title: Зв’язок Я-образу та ціннісних орієнтацій у психологів-першокурсників
Authors: Швень, Юлія Русланівна
Keywords: дипломна робота
особистісний розвиток
я-концепція
я-образ
цінності
ціннісні орієнтації
студентська молодь
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Швень Ю.Р. Зв’язок Я-образу та ціннісних орієнтацій у психологів-першокурсників. -Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра спеціальності «Психологія». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – 62 с.
Abstract: Дипломна робота містить теоретичний аналіз наукової літератури з поняття "я-концепції". Діагностика застосовується для виявлення ціннісних орієнтацій та копонентів я-образу психологів першокурсників. Виявлено взаємозв’язок між Я-образом та ціннісними орієнтаціями у студентів-першокурсників. Розроблено загальні рекомендації по даній темі дослідження.
Description: Дипломна робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозитарії університету». Дипломна робота випускника освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 053 «Психологія», освітньо-професійна програма «Психологія». Керівник проекту:кандидат психологічних наук, доцент , доцент кафедри авіаційної психології , Ічанська Олена Михайлівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60715
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Швень Ю.Р..pdfДипломна робота з пояснювальною запискою1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.