Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60299
Title: Інвентаризація земель як основа для здійснення землеустрою
Authors: Дацко, Дмитро Дмитрович
Keywords: дипломна робота
земельна ділянка
інвентаризація земель
земельні відносини
землеустрій
Issue Date: Jul-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Дацко Д.Д. Інвентаризація земель як основа для здійснення землеустрою. - Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня "бакалавр" за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій". - Київ: Національний авіаційний університет, 2023. - 52 с.
Abstract: Актуальність дослідження і велике значення інвентаризації земель як основи для здійснення землеустрою набувають все більшого значення в сучасному світі. Земельні ресурси є обмеженими і дорогоцінними, тому ефективне управління ними стає надзвичайно важливим завданням для суспільства. Інвентаризація земель надає систематичний підхід до оцінки та документування земельних ділянок, що визначає їх стан, розміщення, призначення та власництво. Ця інформація є основою для розробки стратегій землеустрою, земельного планування та прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів. У сучасному світі, де спостерігаються трансформації в економічній, соціальній та екологічній сферах, раціональне використання земель стає основним завданням для досягнення сталого розвитку. Здійснення землеустрою, включаючи планування та управління земельними ресурсами, вимагає наявності актуальної та достовірної інформації про земельні ділянки, їх характеристики та призначення. Інвентаризація земель виступає як основний інструмент для отримання цієї інформації. На сьогоднішній день інвентаризація земель стикається з рядом викликів і проблем, які потребують удосконалення методів та підходів. Недостатня точність, складність процедур, відсутність єдиних стандартів та нормативно-правової бази, високі витрати часу та ресурсів - це лише кілька з проблем, які необхідно вирішити для забезпечення ефективності інвентаризаційних робіт. Тому метою даного дипломного проекту є дослідження актуальності і значення інвентаризації земель як основи для здійснення землеустрою.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. № 311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозитарії НАУ". Керівник роботи: к.е.н, доцент Стецюк Михайло Петрович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60299
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФНСА_2023_193_Дацко Д.Д..pdf1.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.