Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59832
Title: Автоматизація і механізація технологічних процесів ремонту авіаційної техніки
Authors: Духота, О.І.
Хижко, В.Д.
Маленко, В.І.
Волосович, Г.А.
Keywords: автоматизація
механізація
механообробка
гальванічне осаджування
газотермічне напилювання
шар покриття
Issue Date: 2008
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Автоматизація і механізація технологічних процесів ремонту авіаційної техніки: Навчальний посібник/ О.І. Духота, В.Д. Хижко, В.І. Маленко, Г.А. Волосович. -К.: НАУ, 2008. - 106 с.
Abstract: Сучасний розвиток промислового виробництва характеризується постійним зростанням обсягу продукції, шо випускається, ростом складності машин, приладів і обладнання, підвищенням вимог до якості продукції та продуктивності праці. У виробництво впроваджуються нові прогресивні матеріали і технологічні процеси, обробка і виконання яких відповідно потребує значних трудовитрат і жорсткого дотримання встановлених режимів. Технічне вдосконалення виробництва на основі широкого впровадження засобів механізації та автоматизації технологічних процесів забезпечує прискорення росту продуктивності праці, сприяє зниженню собівартості і підвищенню якості продукції. Найбільший ефект у цьому напрямку досягається при масовому та багатосерійному виробництві за великої програми і сталої номенклатури продукції, шо випускається.
Description: 1. Загальні питання автоматизації і механізації виробництва 2. Елементи автоматичних пристроїв 3. Системи автоматичних пристроїв 4. Автоматизація і механізація процесів механічної обробки деталей 5. Автоматизація і механізація технологічних процесів промивання і очищення деталей 6. Автоматизація контролю і дефектації деталей 7. Автоматизація і механізація технологічних процесів відновлення деталей 8. Автоматизація і механізація складальних процесів
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59832
Appears in Collections:Навчальні посібники викладачів кафедри підтримання льотної придатності повітряних суденItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.