Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59469
Title: Людський фактор у системі збереження льотної придатності авіаційної техніки
Authors: Бурлаков, В.І.
Пучков, Ю.П.
Попов, О.В.
Попов, Д.В.
Keywords: людський фактор
льотна придатність
працездатність
психологічні фактори
якість обслуговування
ризики
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Людський фактор у системі збереження льотної придатності авіаційної техніки: навч. посібник / В.І. Бурлаков, Ю.П. Пучков, О.В. Попов, Д.В. Попов.- К.: НАУ, 2018. -112 с.
Abstract: Важливу роль у забезпеченні льотної придатності (ЛП) повітряних суден (ПС) та подальшого підвищення рівня безпеки польотів (БП) відіграє інженерно-авіаційна служба (ІАС). Нині значного розвитку та практичного застосування набули нові методи та засоби діагностування ПС; удосконалюються методи і форми організації технічної експлуатації (ТЕ), успішно діють у низці експлуатаційних підприємств діагностувальні групи; проводять роботи зі створення та вдосконалення автоматизованих систем керування процесами ТЕ ПС. Однак якість технічної експлуатації більшою мірою визначається властивостями персоналу. З ускладненням конструкції авіаційної техніки (АТ) інтенсифікацією виробничих процесів якість роботи інженерно-технічного складу (ІТС) залежить від психологічних властивостей людини,особливо в тих видах виробничої діяльності, де помилка працівника (зумовлена нестійкістю уваги, невмінням швидно приймати правильні рішення) призводитъ до тяжких наслідків або значного економічного збитку.
Description: У посібнику викладено фундаментальні концепції людського фактора в системі збереження льотної придатносгі авіаційної техніки. Розглянуто питания, пов'язані з помилковими діями авіаційних фахівйів у процесі технічного обслуговування повітряних суден, характеристики працездатності й обмеження людини, фактори, що впливають на якість роботи фахівців та знижують рівень безпеки польотів. Подано рекомендації щодо запобігання наслідкам помилок авіаційних фахівців та забезпечення якості технічного обслуговування повітряних суден. Для студентів спеціальності 272 "Авіаційний транспорт".
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59469
ISBN: 978-966-932-094-0
Appears in Collections:Навчальні посібники викладачів кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Людський фактор у системі ЗЛПАТ.pdf24.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.