Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59463
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБілявська, Юлія Вікторівна-
dc.contributor.authorBiliavska, Yuliia Viktorivna-
dc.contributor.authorЄлісеєв, Олександр Михайлович-
dc.contributor.authorYeliseiev, Oleksandr Mykhailovych-
dc.date.accessioned2023-05-16T10:22:48Z-
dc.date.available2023-05-16T10:22:48Z-
dc.date.issued2023-04-18-
dc.identifier.citationБілявська Ю.В., Єлісеєв О.М. Lean Six Sigma: зв'язок ефективності з конкретними результатами бізнесу // Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку бізнесу в умовах економіки відновлення : міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 18-19 квітня 2023 р. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2023. Т. 2, С. 208–210.uk_UA
dc.identifier.isbn978-966-518-814-8-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59463-
dc.description1. Бiлявськa Ю.В., Ромат Є.В. Організація майбутнього в контексті еволюції менеджменту та маркетингу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економіка». 2019. Вип. 33. С. 80–85. 2. Білявський В.М., Власенко В.В. Впровадження системи 5 S як фактор оптимізації виробництва промислової продукції. Вісник Хмельницького національного університету (Економічні науки). 2018. Вип. 1. С. 54–60. 3. Бондаренко С.М. Система "бережливе виробництво плюс шість сигм" як інструмент підвищення якості бізнес-процесів та сталого розвитку підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 17. С. 62–67. 4. Making Bank: How Financial Institutions Profit from Lean Six Sigma. Sixsigmadaily. URL: https://cutt.ly/b89GXwX (date of access: 10.03.2023). 5. Case Study: General Electric (GE) and Lean Six Sigma. 6 sigma. URL: https://cutt.ly/I89HqxU (date of access: 12.03.2023).uk_UA
dc.description.abstractМетодика Lean Six Sigma передбачає злиття двох концептуальних підходів, щодо підвищення операційної ефективності підприємств, а саме: Lean (методу, що зосереджений на видаленні відходів із виробництва які сфокусовані на потоці) та Six Sigma, який зосереджений на усуненні мінливості процесів й сфокусований на вирішенні конкретної проблеми.uk_UA
dc.description.abstractThe Lean Six Sigma methodology involves the merging of two conceptual approaches to improving the operational efficiency of enterprises, namely: Lean (a method focused on the removal of flow-focused production waste) and Six Sigma, which is focused on eliminating process variability and focused on solving a specific problems.uk_UA
dc.description.sponsorshipНаціональний університет «Києво-Могилянська академія»uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний університет «Києво-Могилянська академія»uk_UA
dc.subjectінформаційні технологіїuk_UA
dc.subjectбізнес-середовищеuk_UA
dc.subjectконкурентоспроможністьuk_UA
dc.subjectдіджиталізаціяuk_UA
dc.subjectinformation technologyuk_UA
dc.subjectbusiness environmentuk_UA
dc.subjectcompetitivenessuk_UA
dc.subjectdigitizationuk_UA
dc.titleLean Six Sigma: зв’язок ефективності з конкретними результатами бізнесуuk_UA
dc.title.alternativeLean Six Sigma: Linking Performance to Specific Business Resultsuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:Роботи учасників науково-дослідної школи «Менеджер»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник_конференція_2023_Том 2-208-210.pdfТези, подані у видавництво358.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.