Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59438
Title: Підвищення ефективності діяльності підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
Other Titles: Increasing the efficiency of the company's activities in the implementation of foreign economic activities
Authors: Бойко, Інна Андріївна
Boyko, Inna Andriivna
Keywords: управління
management
зовнішньоекономічна діяльність
foreign economic activity
підприємство
enterprise
дипломна робота
graduate work
ефективність діяльності корпорацій
efficiency of corporations
ефективність
efficiency
Issue Date: 25-Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У сучасних умовах світового розвитку технологій, економічних процесів, методів ведення господарської діяльності, для будь-якого підприємства постає важливе завдання – відповідати ринковим умовам, а саме: рівню конкурентоспроможності, використовувати інновації та мати чітко визначену організаційну структура діяльності. Всі ці показники мають єдину основ – фінансовий стан підприємства. Адже, саме рівень фінансового розвитку підприємства, організація грошових потоків, використання наявних ресурсів, стратегічне і тактичне планування напрямів діяльності є складовими ефективності діяльності підприємства.
In the modern conditions of the global development of technologies, economic processes, methods of conducting economic activity, an important task for any enterprise is to meet market conditions, namely: the level of competitiveness, use innovations and have a clearly defined organizational structure of activity. All these indicators have a single basis - the financial condition of the enterprise. After all, the level of financial development of the enterprise, the organization of cash flows, the use of available resources, strategic and tactical planning of the areas of activity are components of the efficiency of the enterprise.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: доцент Лубенченко Ольга Едуардівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59438
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бойко+.pdfдипломна робота867.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.