Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59167
Title: Ways of increasing investment activity of Nigeria brewery (Guiness) taking into account investment modern experience
Other Titles: Шляхи підвищення інвестиційної активності Нігерійської пивоварні (Guiness) з урахуванням інвестиційного сучасного досвіду
Authors: Akinsanya, Adedeji James
Акінсан’я, Адедеджі Джеймс
Keywords: investment activity
інвестиційна діяльність
Nigeria brewery (Guinness)
пивоварня Нігерії (Guinness)
investment modern experience
інвестиційний сучасний досвід
investment decisions
інвестиційні рішення
international trade
міжнародна торгівля
graduate work
дипломна робота
Issue Date: 2023
Publisher: National Aviation University
Abstract: One of the problems faced by companies is that of decision making since resources are generally scarce. Basically, there are three major decisions a company must make for it tobe able to create value and remain in business – the investment decision, the financing decision and dividend decision. All the three decisions must be considered in relation to the company’s objectives and best possible mix of the three will createvalue out of the three kinds of decision mention above. This study focused on the investment decision.
Однією з проблем, з якою стикаються компанії, є прийняття рішень, оскільки ресурси, як правило, обмежені. Загалом, існує три основних рішення, які компанія повинна прийняти, щоб мати можливість створювати вартість і залишатися в бізнесі – інвестиційне рішення, рішення про фінансування та рішення про дивіденди. Усі три рішення слід розглядати у зв’язку з цілями компанії, і найкраще з можливих поєднань трьох рішень створить цінність із трьох типів рішень, згаданих вище. Це дослідження було зосереджено на інвестиційних рішеннях.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: професор Кириленко Оксана Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59167
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AKINSANYA A J Project (1).pdfдипломна робота1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.