Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59132
Title: Психологічні особливості процесу прийняття рішень рішень авіадиспетчером
Other Titles: Psychological features of the decision-making process
Authors: Яковицька, Лада Савеліївна
Yakovytska, Lada
Keywords: прийняття рішення
психологічні особливості
авіадиспетчер
авіаційна галузь
making a decision
psychological features
air traffic controller
aviation industry
Issue Date: Apr-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Яковицька Л.С. Психологічні особливості процесу прийняття рішень авіадиспетчером / Яковицька Лада Савеліївна // Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій: збірник наукових праць / за заг. ред. Л.В. Помиткіної, О.П.Хохліної, Л.С. Яковицької. – К. : МВЦ «Медінформ», 2023. – С. 163-167
Abstract: В авіаційній галузі переважно досліджується інформаційна складова процесу прийняття рішення. Вольові, емоційні та інтелектуальні складові традиційно не розглядаються в технічній діяльності як ключові. Проблеми авіаційної практики, пов'язані з навчанням прийняттю рішень як молодими, так і досвідченими авіадиспетчерами, сприяли зміні акцентів.
In the aviation industry, the informational component of the decision-making process is mainly studied. Volitional, emotional and intellectual components are traditionally not considered as key in technical activity. The problems of aviation practice related to teaching decision-making by both young and experienced air traffic controllers contributed to a change in emphasis.
Description: 1. Сечейко О. В. Психофізіологічні та психологічні чинники професійної надійності авіадиспетчерів. Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень: збірник наукових праць. К. : Аграр Медіа Груп, 2017. С. 256-259 2. Хілл Т. Роль ситуативної психологічної готовності в професійній тренажерній підготовці майбутніх фахівців управління повітряним рухом. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології". 2016. Вип. 31. С. 479-492. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-31.%p 3. Яковицька Л. С. Професійна самореалізація викладача у науково-технічній діяльності: монографія. Вінниця: Документ Принт, 2017. 352 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59132
ISBN: 966-409-242-2
Appears in Collections:Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Яковицька Л.С..pdf377.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.