Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59127
Title: Semi-controlled learning in information processing problems
Other Titles: Напівкероване навчання в задачах обробки інформації
Authors: Sineglazov, Victor
Синєглазов, Віктор Михайлович
Chumachenko, Olena
Чумаченко, Олена Іллівна
Heilyk, Eduard
Хейлик, Едуард Володимирович
Keywords: label propagation
semi-supervised learning
data processing
artificial intelligence
smoothness
manifold
clustering assumptions
розповсюдження міток
напівкероване навчання
обробка даних
штучний інтелект
припущення гладкості
різноманіття
кластеризації
Issue Date: 5-Jan-2022
Publisher: National Aviation University
Citation: Sineglazov V. M. Semi-controlled learning in information processing problems / V. M. Sineglazov, O. I. Chumachenko, E. V. Heilyk // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2021. – No 4(70). – pp. 37–43.
Series/Report no.: Electronics and Control Systems;№4(70)
Електроніка та системи управління;№4(70)
Abstract: The article substantiates the need for further research of known methods and the development of new methods of machine learning – semi-supervized learning. It is shown that knowledge of the probability distribution density of the initial data obtained using unlabeled data should carry information useful for deriving the conditional probability distribution density of labels and input data. If this is not the case, semi-supervised learning will not provide any improvement over supervised learning. It may even happen that the use of unlabeled data reduces the accuracy of the prediction. For semi-supervised learning to work, certain assumptions must hold, namely: the semi-supervised smoothness assumption, the clustering assumption (low-density partitioning), and the manifold assumption. A new hybrid semi-supervised learning algorithm using the label propagation method has been developed. An example of using the proposed algorithm is given.
У статті обґрунтовано необхідність подальшого дослідження відомих методів та розробки нових методів машинного навчання – напівкерованого навчання. Показано, що знання щільності розподілу ймовірностей вихідних даних, отриманих з використанням немаркованих даних, повинно нести інформацію, корисну для отримання умовної щільності розподілу ймовірностей міток і вхідних даних. Якщо це не так, напівкероване навчання не забезпечить жодних покращень у порівнянні з контрольованим навчанням. Може навіть статися так, що використання немаркованих даних зменшить точність передбачення. Щоб напівкероване навчання працювало, мають виконуватися певні припущення, а саме: напівкероване припущення гладкості, припущення кластеризації (поділ із низькою щільністю) і припущення різноманіття. Розроблено новий гібридний алгоритм напівкерованого навчання з використанням методу поширення мітки. Наведено приклад використання запропонованого алгоритму.
Description: Науковий журнал «Електроніка та системи управління» президією Міністерства освіти і науки України віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук категорії «Б». Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 12 від 20 грудня 2021 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59127
ISSN: 1990-5548
DOI: 10.18372/1990-5548.70.16754
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdfНаукова стаття985.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.