Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58847
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Англійська мова наукового спрямування"
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "English for academic purposes"
Authors: Ковтун, Олена Віталіївна
Войтко, Тетяна Владиславівна
Kovtun, Olena
Voitko, Tetiana
Keywords: наукова кар'єра
наукове спілкування
наукові проблеми
наукова дискусія
scientific career
scientific communication
scientific problems
scientific discussion
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна «Англійська мова наукового спрямування» забезпечує теоретичне та практичне підґрунтя для формування сукупності знань і вмінь, передбачених у профілі здобувана вищої освіти освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії», для ефективного здійснення англомовної наукової комунікації та роботи в міжнародному науковому контексті. Предметом навчання є англомовний науковий дискурс, необхідний для формування професійно зорієнтованої комунікативної компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматичної) для забезпечення ефективного спілкування в науковому, академічному та професійному середовищі.
The academic discipline "English for Academic Purposes" provides a theoretical and practical basis for the formation of a set of knowledge and skills provided in the profile of the higher education degree "Doctor of Philosophy" for the effective implementation of English-language scientific communication and work in the international scientific context. The subject of study is the English-language scientific discourse necessary for the formation of professionally oriented communicative competence (linguistic, sociolinguistic and pragmatic) to ensure effective communication in scientific, academic and professional environments.
Description: Для здобувачів третього освітньо-наукового рівня спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини"
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58847
Appears in Collections:Навчально - методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.4.1_РП_Англійська мова н.с..pdfРобоча пограма1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.