Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58717
Title: Трифон Башта: Життя, віддане науці та авіації
Other Titles: Tryfon Bashta: A life devoted to science and aviation
Authors: Башта, Олена Трифонівна
Bashta, Olena Tryfonivna
Башта, Олександр Васильович
Bashta, Oleksandr Vasylovych
Keywords: Трифон Максимович Башта
промислова гідравліка
провідний конструктор
гідравлічні системи
гідропривод літаків
вчений
кафедра гідравліки, гідравлічних та пневматичних пристроїв літальних апаратів
педагог
Tryfon Maksymovych Bashta
industrial hydraulics
leading designer
hydraulic systems
aircraft hydraulic drive
scientist
department of hydraulics, hydraulic and pneumatic devices of aircrafts
professor
Issue Date: Oct-2021
Publisher: Національна академія наук України
Citation: Башта О.Т., Башта О.В. Трифон Башта: Життя, віддане науці та авіації // Світогляд. - К.: НАН України, 2021. - №5 (91). - С.40-45.
Abstract: Розповідь про Трифона Максимовича Башту почнемо з короткої анотації, яку наведено в довіднику «Народжені Україною. Золоті імена України»: «Фундатор вітчизняної наукової школи промислової гідравліки. Провідний конструктор зі створення гідравлічних систем. Дві стратегічні галузі – верстатобудівна та авіаційна своїм прогресом певного мірою зобов'язані саме йому». Учні й соратники шанують пам'ять професора Трифона Максимовича Башти. Його наукові праці актуальні і нині. Написані ним підручники і досі залишаються головними посібниками з питань гідравліки й гідроприводу для студентів технічних вузів, де вивчають застосування гідравліки на літальних апаратах і в загальному машинобудуванні. Створені ним конструкції систем і елементів гідравлічного приводу становлять основу для сучасних розробок в галузях авіа- та машинобудування.
We will begin our story about Tryfon Maksymovych Bashta with a brief annotation given in the reference book "Born in Ukraine. Golden Names of Ukraine": "The founder of the national scientific school of industrial hydraulics. Leading designer of hydraulic systems. Two strategic industries - machine tool and aviation - to some extent owe their progress to him." Students and colleagues honor the memory of professor Tryfon Maksymovych Bashta. His scientific works are still relevant to this day. The textbooks he wrote are still the main manuals on hydraulics and hydraulic drive for students of technical universities, where they study the use of hydraulics on aircraft and in general engineering. His designs of hydraulic drive systems and elements form the basis for modern developments in the fields of aircraft and mechanical engineering.
Description: Учений, педагог, конструктор, неординарна особистість Трифон Максимович Башта – явище загальнолюдського масштабу. Його ім’я по праву увійшло до альманаху «Народжені Україною».
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58717
ISSN: 1819-7329
Appears in Collections:Наукові статті кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
свит-5-2021-bashta-014.pdf406.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.