Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58576
Title: Usage of the web-camera with airline staff in online class
Other Titles: Застосування веб-камери на онлайн заняттях з персоналом авіакоманії
Authors: Konoval, Viktor Pavlovich
Коновал, Віктор Павлович
Keywords: graduate work
дипломна робота
avionics
авіоніка
aircraft
літак
computer
комп'ютер
workplace
робоче місце
Issue Date: 12-Mar-2023
Publisher: National Aviation University
Abstract: Conducting classes remotely, not being able to explain in person and help at the time of the problem - a new problem that we encountered 2 years ago, and could not imagine such situations in their work. But the pandemic contributed unexpected adjustments and forced everyone to urgently master digital tools and new pedagogical approaches and techniques. Forced distance learning has become a challenge for everyone participants in the educational process: coaches, airline staff. Organize quality training using digital technologies, motivate, give advice to technical problems was not easy. Distance learning is an individualized process of acquiring knowledge, skills, abilities and ways of human cognitive activity, which occurs mainly through the indirect interaction of distant participants in the training process in a specialized environment that operates on the base of modern information and communication technologies.
Проведення занять дистанційно, неможливість пояснити особисто та допомогти на момент проблеми - нова проблема, з якою ми зіткнулися 2 роки тому, і не могли уявити собі таких ситуацій у своїй роботі. Але пандемія посприяла несподівані корективи та змусили всіх терміново опанувати цифрові інструменти та нові педагогічні підходи та техніки. Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників у навчальному процесі: тренери, персонал авіакомпанії. Організовувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, мотивувати, давати поради з технічними проблемами було нелегко. Дистанційне навчання – це індивідуалізований процес отримання знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, що відбувається в основному через опосередковану взаємодію віддалених учасників навчального процесу в а спеціалізоване середовище, що функціонує на базі сучасної інформації та комунікаційні технології.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник дипломної роботи: доцент кафедри авіоніки, Бєлінський Валерій Миколайович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58576
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіоніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАЕТ_2021_173_Коновал В.П.pdf3.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.