Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58567
Title: Культура безпеки та її вплив на технічне обслуговування повітряних суден
Authors: Динько, Андрій Олексійович
Keywords: дипломна робота
літак
авіоніка
авіаційна безпека
культура безпеки
людський чинник
ризик
авіаційний персонал
Issue Date: 12-Mar-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: З ускладненням конструкції авіаційної техніки (АТ), інтенсифікацією виробничих процесів якість роботи інженерно-технічного складу (ІТС) залежить від психологічних властивостей людини, особливо в тих видах виробничої діяльності, де помилка працівника (зумовлена нестійкістю уваги, невмінням швидко приймати правильні рішення) призводить до тяжких наслідків або значного економічного збитку. В обслуговуванні АТ бере значна кількість фахівців різних спеціальностей і різних рівнів кваліфікації. Кожен з них тією чи іншою мірою виконує досить значний комплекс робіт, який передбачений технологічним графіком або графіком контролю виконання робіт. Тобто всі спеціалісти взаємодіють не тільки з АТ, але й дин з одним. Технічний персонал часто працює із браком часу у зв’язку зі зростанням інтенсивності використання повітряних суден (ПС), необхідністю ТО парку ПС, що застарівають. Необхідність одночасного ТО парків нових та старих ПС вимагає від фахівців, що виконують ТО, ширших знань та вмінь. Ускладненість ПС, багаторазове резервування систем та їх автоматизованість зменшують навантаження на льотний екіпаж, але підвищують вимоги до технічних спеціалістів, які обслуговують ПС. Це спричиняє перерозподіл помилок, яких припускаються, від однієї категорії працівників до іншої, що створює потенційну можливість авіаційних подій (АП) через поєднання процедурних або технічних відмов, із помилками експлуатаційного персоналу, які, своєю чергою, призводять до зниження рівня безпеки польотів (БП).
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник дипломної роботи: доцент кафедри авіоніки, Кожохіна Олена Володимирівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58567
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіоніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАЕТ_2021_173_Динько А.О.pdf1.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.