Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58112
Назва: Маркетингове управління та інформаційне забезпечення збутової діяльності підприємств агропромислового комплексу
Інші назви: Marketing management and information support of sales activities of enterprises of the agro-industrial complex
Автори: Шевченко, Анна Валеріївна
Кобізєв, Андрій Анатолійович
Левковська, Тетяна Андріївна
Shevchenko, Anna
Kobizev, Andrii
Levkovska, Tetiana
Ключові слова: агропромисловий комплекс
політика збуту
інформація
підприємство
маркетинговий підхід
стратегія управління
agro-industrial complex
sales policy
information
enterprise
marketing approach
management strategy
Дата публікації: 2018
Видавництво: Ужгородський національний університет
Бібліографічний опис: Левковська Т.А, Шевченко А.В., Кобізєв А.А.. Маркетингове управління та інформаційне забезпечення збутової діяльності підприємств агропромислового комплексу // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». - Випуск № 21 (ч.2) - У.: УНУ, 2018. - с. 124-128
Серія/номер: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство.;Вип. 21. – Ч.2.
Короткий огляд (реферат): У статті обґрунтовано необхідність використання маркетингової стратегії управління підприємствами агропромислового комплексу. Визначено напрями і функції стратегії маркетингового управління. Розглянуто основні напрями здійснення збутової політики підприємства. Проаналізовано вагомість інформаційного забезпечення для проведення аналізу та прогнозування збуту продукції.
The article substantiates the necessity of using the marketing strategy of the enterprises of the agro-industrial complex. The directions and functions of the strategy of marketing management are determined. The main directions of realization of marketing policy of the enterprise are considered. The importance of information support for the analysis and forecasting of sales of products is analyzed.
Досягнення й утримання ринкової та фінансової стійкості промислового сектору держави сприяє забезпеченню достатніх темпів економічного розвитку України та маркетинговій взаємодії регіонів. У підприємницькій діяльності аграрних товарови робників України все більш важливими стають системи маркетингового управління. Об’єктивна необхідність упровадження маркетингового управління процесом функціонування підприємств аграрного сектору підтверджується тим, що цей аспект діяльності дуже актуальний, необхідний крок для успішної ринкової діяльності аграрного сектору як пріоритетної галузі національної економіки. Від раціональної організації та ефективного впровадження маркетингових методів управління конкурентоспроможною діяльністю аграрних формувань залежить рівень функціонування інших взаємопов’язаних галузей і підприємств АПК. Отже, актуальним є дослідження економічних і маркетингових особливостей функціонування промислових підприємств країни, зокрема специфіки формування їхніх стратегії збуту.
Achieving and maintaining market and financial stability of the state's industrial sector contributes to ensuring sufficient rates of economic development of Ukraine and marketing interaction of regions. Marketing management systems are becoming more and more important in the entrepreneurial activity of agricultural producers of Ukraine. The objective necessity of implementing marketing management in the process of functioning of agricultural sector enterprises is confirmed by the fact that this aspect of activity is very relevant, a necessary step for the successful market activity of the agricultural sector as a priority branch of the national economy. The level of functioning of other interrelated branches and enterprises of the agricultural sector depends on the rational organization and effective implementation of marketing methods of managing the competitive activity of agrarian formations. Therefore, it is relevant to study the economic and marketing features of the functioning of the country's industrial enterprises, in particular, the specifics of the formation of their sales strategy.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58112
ISSN: 2413-9971
Розташовується у зібраннях:Наукові статті кафедри вищої математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Стимули співробітництва компаній в системі розподілу ресурсів.pdfСтаття331.89 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.