Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58105
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Фундаментальні основи забезпечення хіммотологічної надійності авіатехніки"
Other Titles: Educational and methodological complex of the discipline "Fundamental bases of ensuring the chemical reliability of aviation equipment"
Authors: Трофімов, Ігор Леонідович
Trofimov, Igor leonidovych
Keywords: хіммотологія
chemotology
палива
fuel
оливи
oil
мастила
lubricants
експлуатаційні властивості
operational properties
показники якості
quality indicators
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Основною метою викладення навчальної дисципліни «Фундаментальні основи забезпечення хіммотологічної надійності авіатехніки» є навчання аспірантів теорії і практики раціонального використання палив, мастильних матеріалів, технічних рідин у авіаційній повітряній та наземній техніці. Головним завданням навчальної дисципліни є отримання добувачами на базі практичного та теоретичного матеріалу професійних навичок щодо раціонального використання палив, мастильних матеріалів та технічних рідин у авіаційній техніці.
The main purpose of teaching the educational discipline "Fundamental the basics of ensuring the chemical reliability of aircraft" is training graduate students of the theory and practice of rational use of fuels and lubricants materials, technical fluids in aviation air and ground technology. The main task of the academic discipline is to obtain the base of practical and theoretical material of professional skills regarding rational use of fuels, lubricants and technical fluids in aviation equipment.
Description: Навчально-методичний комплекс кафедри хімії і хімічної технології
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58105
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри хімії і хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Зміст_ФОХНАт.pdfЗміст335.94 kBAdobe PDFView/Open
РПНД Фундаментальні основи забезпечення хіммотологічної надійності авіатехніки.pdfРобоча програма580.24 kBAdobe PDFView/Open
03_ФОХН Ат_КЛ.pdfПлан лекцій163.96 kBAdobe PDFView/Open
4_ФОХН_ПЗ.pdfпрактичні заняття118.29 kBAdobe PDFView/Open
05_ФОХН СР.pdfСамостійна робота123.45 kBAdobe PDFView/Open
7_ФОХН_МК.pdfМодульний контроль213.39 kBAdobe PDFView/Open
09_Фундаментальні основи забезпечення _ЕБ.pdfЕкзаменаційний білет306.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.