Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57869
Title: Visual object recognition system
Other Titles: Система візуального розпізнавання об’єктів
Authors: Haida, Maxim
Гайда, Максим Володимирович
Keywords: master’s thesis
surveillance
image processing
contour detection
image recognition
characteristic points
machine vision theory
кваліфікаційна робота
відеоспостереження
обробка зображення
виділення контуру
розпізнавання зображення
характерні точки
теорія машинного зору
Issue Date: 23-Nov-2022
Publisher: National Aviation University
Abstract: There is a significant need for establishing visual object recognition systems at a time when robberies, thefts, and other crimes are occurring increasingly frequently. These systems have already acquired popularity and are present in all supermarkets and controlled structures. However, since video quality and optical sensor quality in general continue to improve year over year, it is no longer sufficient to merely capture the video stream on a storage medium. To make the most of the storage memory and ensure that the system operates automatically without the operator's input, the video must be preprocessed. The solution to the issues mentioned above is the intelligent video monitoring system of the license plate contour proposed in this study. A system that automatically locates the coordinates of the license plate, highlights it, and recognizes the characters on it was developed using a combination of techniques for object detection in the image such as template matching, contour detection, and feature detection. This system has good accuracy and speed, can be installed statically or be mobile, and does not require expensive equipment or computing resources to function. Additionally, during the course of the work, it is possible to learn about the importance of solving such a challenge, currently used algorithms for work realization, theoretical information, and experimental system work results.
У той час, коли все частіше відбуваються пограбування, крадіжки та інші злочини, існує значна потреба у створенні систем візуального розпізнавання об’єктів. Ці системи вже набули популярності і присутні у всіх супермаркетах і підконтрольних структурах. Однак, оскільки якість відео та якість оптичного датчика загалом продовжують покращуватися з кожним роком, уже недостатньо просто захопити відеопотік на носій даних. Щоб максимально використати пам’ять для зберігання та переконатися, що система працює автоматично без участі оператора, відео має бути попередньо оброблено. Рішенням вищезазначених питань є запропонована в цьому дослідженні система інтелектуального відеоспостереження контуру номерного знака. Система, яка автоматично визначає координати номерного знака, підсвічує його та розпізнає символи на ньому, була розроблена з використанням комбінації методів виявлення об’єктів на зображенні, таких як зіставлення шаблону, визначення контурів і виявлення особливостей. Ця система має хорошу точність і швидкість, може бути встановлена статично або мобільна, і не вимагає дорогого обладнання або обчислювальних ресурсів для функціонування. Крім того, в ході роботи можна дізнатися про важливість вирішення такого завдання, використовувані на даний момент алгоритми виконання роботи, теоретичні відомості та результати роботи експериментальної системи.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник роботи: к.т.н., ст. викл. кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів, Василенко Микола Павлович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57869
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гайда кваліфікаційна.pdfКваліфікаційна робота з пояснювальною запискою13.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.