Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57786
Title: Сучасний менеджмент і маркетинг нерухомості
Authors: Новаковська Ірина Олексіївна
Іщенко Наталія Федорівна
Скрипник Лілія Русланівна
Славін Ігор Васильович
Keywords: нерухомість
оцінка нерухомості
менеджмент
ринок нерухомості
земельна ділянка
маркетинг
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Новаковська І.О., Іщенко Н.Ф., Скрипник Л.Р., Славін І.В. Сучасний менеджмент та маркетинг нерухомості. Навчальний посібник. - К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2021.- 224 с.
Abstract: «Сучасний менеджмент і маркетинг нерухомості» полягає у формування у студентів необхідних теоретичних знань про сучасні методи менеджменту та маркетингу щодо нерухомості в Україні, а також засвоєння практичних навиків застосування цих методів для найкращого та найефективнішого використання об’єкта нерухомості на всіх етапах його життєвого циклу. Згідно з навчальним планом вивчення даної дисципліни перед-бачає лекційні і практичні заняття, виконання двох домашніх завдань та самостійну роботу з рекомендованою літературою. Відповідно до навчальної програми та робочої навчальної програми навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з трьох класичних навчальних модулів. У результаті засвоєння матеріалу навчального модуля 1 «Ринок нерухомості» студент ознайомиться з визначенням, ознаками, класифікацією нерухомості, особливостями ринку нерухомості та його функціонуванням, структурою ринку нерухомості, сутністю операцій з нерухомістю особливостями ціноутворення на ринку нерухомості. У результаті засвоєння матеріалу навчального модуля 2 «Оцінка та система менеджменту нерухомості» студент розбереться з основними принципами і підходами управління нерухомістю, принципами організації менеджменту на всіх етапах життєвого циклу об’єкта нерухомості, маркетинговими складовими в межах розробки і реалізації проектів нерухомості; сутністю та змістом девелоперської діяльності.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57786
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сучасний менеджмент.pdf2.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.