Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57680
Title: Educational and methodical complex of discipline "Information systems in management"
Other Titles: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інформаційні системи у менеджменті»
Authors: Kyrylenko, Oksana
Кириленко, Оксана Миколаївна
Hrashchenko, Iryna
Гращенко, Ірина Семенівна
Keywords: information technology
інформаційні технології
basics of management informatization
основи інформатизації менеджменту
information
інформація
information society
інформаційне суспільство
information interactions
інформаційні взаємодії
communication model
модель комунікацій
Issue Date: 2022
Publisher: National Aviation University
Abstract: This discipline is the theoretical basis of a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of management of organizations of various forms of ownership and industries. The purpose of teaching the discipline is to reveal modern scientific concepts, models, methods and technologies of information management and study the basic theoretical foundations of construction and use of computer information systems as a means of automating management information, for the competitiveness of higher education in the global labor market. , which will allow them to make a positive contribution to society.
Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в сфері управління організаціями різних форм власності та галузей економіки. Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, моделей, методів і технологій інформаційного забезпечення менеджменту та дослідження основних теоретичних засад побудови і використання комп'ютерних інформаційних систем як засобів автоматизації інформаційного забезпечення менеджменту, задля конкурентоспроможності здобувачів вищої освіти на глобальному ринку праці у сфері управління організаціями, що дозволить їм зробити позитивний внесок у розвиток суспільства.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57680
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод._рекомен._до_самост._роботи.pptсамостійна робота1.92 MBMicrosoft PowerpointView/Open
Метод._рекоменд._до_практ_.занят_.pdfпрактичні завдання102.12 kBAdobe PDFView/Open
Модул_на_контрол_на_робота.pdfконтрольна робота153.27 kBAdobe PDFView/Open
Тести.pdfтести156.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.