Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57631
Title: Комбіновані методи відновлення якості відпрацьованих олив
Other Titles: Combined methods of restoring the quality of used oils
Authors: Дзюбчук, Володимир Валентинович
Dzyubchuk, Volodymyr Valentinovych
Keywords: окиснення
oxidation
регенерація
regeneration
відпрацьована олива
spent oil
дипломна робота
graduate work
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: В роботі розглядається питання відновлення якості відпрацьованих олив, що є важливим з економічної точки зору і актуальним для вирішення екологічних проблем, які викликаються зростаючими об’ємами відходів використаних олив. Розглянуто схеми регенерації відпрацьованих олив, що включають в себе коагуляцію, адсорбційне очищення, центрифугування, відстоювання, відгін палива, вакуумна дистиляція, гідроочищення, екстракція, рециркуляція, мембранний поділ.
The work considers the issue of restoring the quality of retired employees oil, which is important from an economic point of view and relevant for the solution environmental problems caused by growing volumes of waste used oils. Schemes of regeneration of used oils, which include coagulation, adsorption purification, centrifugation, settling, fuel distillation, vacuum distillation, hydrotreatment, extraction, recirculation, membrane separation.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник: доцент, к.х.н., Косенко Олена Іванівна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57631
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри хімії і хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1ХП_М_Дзюбчук Володимир Валентинович.pdfКваліфкаційна робота833.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.