Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57611
Title: Порівняння інгібуючої дії синергічних сумішей нітриту та м- нітробензоату з силікатом і фосфатом при корозії сталі у водносольовому розчині
Other Titles: Comparison of the inhibitory effect of synergistic mixtures of nitrite and m- of nitrobenzoate with silicate and phosphate during corrosion of steel in water-salt solution
Authors: Рачок, Володимир Олександрович
Rachok, Volodymyr Oleksandrovich
Keywords: корозія металів
corrosion of metals
синергічні суміші
synergistic mixtures
інгібітори
inhibitors
пасиватори
passivators
дипломна робота
graduate work
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: В роботі розглянуті наступні питання: кородування сталі, захист сталі від електрохімічної корозії інгібіторами, типи інгібіторів корозії, використання діаграми Пурбе, синергічні суміші інгібіторів, порівняння синегрічних сумішей. Результати дипломної роботи рекомендується використовувати для введення більш ефективних синергічних сумішей інгібіторів в есплуатацію.
The following issues are considered in the work: corrosion of steel, protection of steel from electrochemical corrosion inhibitors, types of corrosion inhibitors, use Purbe diagrams, synergistic mixtures of inhibitors, comparison of synergistic mixtures. The results of the thesis are recommended to be used for introduction more effective synergistic mixtures of inhibitors into operation.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник: професор, д.х.н., Ледовських Володимир Михайлович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57611
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри хімії і хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1ХП_М_Рачок Володимир Олександрович.pdfкваліфікаційна робота1.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.