Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57451
Title: Теоретичні та практичні аспекти гуманітарної логістики
Other Titles: Theoretical and practical aspects of humanitarian logistics
Authors: Ніколаєнко, Ірина Володимирівна
Nikolaienko, Iryna
Keywords: гуманітарна логістика
humanitarian logistics
невизначеність
uncertainty
транспорт
transport
методи дослідження
research methods
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Ніколаєнко І.В. Теоретичні та практичні аспекти гуманітарної логістики // Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища : зб. доп. ХVІІІ Міжнар. науково-практ. конф. (Київ, 23–24 жовтня 2020 р.). – К., НАУ – 2020. – С. 282–284.
Abstract: Останніми роками зростає кількість природних і техногенних катастроф. Щоб запобігти втратам життів і допомогти жертвам стихійного лиха, необхідно мінімізувати час реагування. Академічні дослідження охоплюють питання, пов’язані з евакуацією, розподілом гуманітарної допомоги, розташуванням об’єктів, розподілом ресурсів та оцінкою ризиків.
The number of natural and man-made disasters has been increasing in recent years. To prevent the loss of lives and help the victims of a disaster, response times must be minimized. Academic studies cover issues related to evacuation, the distribution of relief supplies, facility location, resource allocation and risk assessment.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57451
ISSN: 2617-7927
Appears in Collections:Тези конференцій кафедри організації авіаційних робіт та послугItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.