Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57314
Title: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 14«Електрична інженерія», Спеціальність: 142 «Енергетичне машинобудування», освітньо-професійна програма «Газотурбінні установки і компресорні станції». Керівник роботи: кандидат технічних наук, доцент Гвоздецький Іван Іванович
Authors: Кушніренко, Оленксандр Сергійович
Keywords: ГАЗОТУРБІННА УСТАНОВКА, ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИЙ АГРЕГАТ, КОМПРЕСОРНА СТАНЦІЯ, ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК, ГАЗОДИНАМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК, СИСТЕМИ ДВИГУНА.
Максимальна потужність, кліматична характеристика
КОМПРЕСОРНА СТАНЦІЯ
ГАЗОДИНАМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК
Issue Date: 30-Jun-2022
Publisher: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозитарії університету». Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 14«Електрична інженерія», Спеціальність: 142 «Енергетичне машинобудування», освітньо-професійна програма «Газотурбінні установки і компресорні станції». Керівник роботи: кандидат технічних наук , доцент Гвоздецький Іван Іванович
Citation: « Газотурбінна установка простого циклу потужністю 25 МВт для експлукатації в екстремальних кліматичних умовах. Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 96с.
Abstract: Об’єкт дослідження – газотурбінна установка з охолодженням повітря типу ДН-80 з покращеними параметрами, предмет дослідження – дросельна та кліматична характеристики ГТУ. Мета дипломної роботи – розробка ГТУ з покращеними параметрами, такими як: ККД, коефіцієнт повноти згоряння, зменшення викидів СОх та NOx та впровадження охолодження повітря в компресорі для газоперекачувального агрегату компресорної станції для серійних ГТУ. Установлено, що впровадження розроблених удосконалень підвищує коефіцієнт повноти згоряння, збільшує експлуатаційний термін роботи КЗ та зменшує витрати паливного газу, зменшує рівень викидів шкідливих речовин. Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – розрахунок оптимальної глибини подачі води та пару в повітря через другий ряд отворів у другій та третій ступенях компресора.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозитарії університету». Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 14«Електрична інженерія», Спеціальність: 142 «Енергетичне машинобудування», освітньо-професійна програма «Газотурбінні установки і компресорні станції». Керівник роботи: кандидат технічних наук , доцент Гвоздецький Іван Іванович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57314
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних двигунів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дипломна робота_Кушніренко.doc23.78 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.