Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57313
Title: Газотурбінна установка для приводу нагнітача газу ефективною потужністю 13 МВт з покращеними екологічними характеристиками
Authors: Скічко, Богдан Олегович
Keywords: Газотурбінна установка
Максимальна потужність, кліматична характеристика
Issue Date: 30-Jun-2022
Publisher: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 14«Електрична інженерія», Спеціальність: 142 «Енергетичне машинобудування», освітньо-професійна програма «Газотурбінні установки і компресорні станції». Керівник роботи: кандидат технічних наук, доцент Гвоздецький Іван Іванович
Citation: Скічко Богдан Олегович: « Газотурбінна установка для привода нагнітача газу ефективною потужністю 13 МВт з покращеними екологічними характеристиками. Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 86с.
Abstract: Об’єкт дослідження – газотурбінна установка з для приводу нагнітача газу з покращеними екологічними характеристиками . Мета дипломної роботи – розробка ГТУ з покращеними екологічними характеристиками такими як: коефіцієнт повноти згоряння, зменшення викидів СОх та NOx . Установлено, що впровадження розроблених удосконалень підвищує коефіцієнт повноти згоряння, збільшує експлуатаційний термін роботи КЗ та зменшує витрати паливного газу, зменшує рівень викидів шкідливих речовин. Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – застосування поетапного введення палива в три кізні зони в камері згоряння з різними значеннями коефіцієнта надлишку повітря в них дозволяє зменшити утворення шкідливих продуктів згоряння СОх та NOx. Результати проведених розрахунків рекомендовані для використання в навчальному процесі на кафедрі авіаційних двигунів НАУ
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 14«Електрична інженерія», Спеціальність: 142 «Енергетичне машинобудування», освітньо-професійна програма «Газотурбінні установки і компресорні станції». Керівник роботи: кандидат технічних наук, доцент Гвоздецький Іван Іванович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57313
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних двигунів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДР (1)_12_06_22.docx1.24 MBMicrosoft Word XMLView/Open
ДР (2) _12_06_22.docx683.25 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.